Digipedarakentaja


Digipedarakentaja

Haaga-Helia is a private university of applied sciences that provides education for professionals and specialists in business and services.

Avainsanat:

käytettävyys, ohjaus, palaute, tietoturva, tuki
Tällä osaamismerkillä osoitetaan, että osaat rakentaa verkko-opintojaksolle teknisen oppimisympäristön Haaga-Helian laatukriteereiden mukaisesti. Digipedarakentajan osaamismerkki kuuluu Digipedaosaajan kokonaisuuteen, joka koostuu kolmesta perusmerkistä (Digipedasuunnittelija, Digipedarakentaja ja Digipeda-arvioija)

Osaamistavoitteet:

Osaat rakentaa verkkopohjaiselle alustalle selkeän, käytettävän ja tietoturvallisen oppimisympäristön, jossa opiskelijalla on mahdollisuus saada riittävää sekä oikea-aikaista ohjausta ja palautetta.

Osaat kuvata opiskelijalle, kuinka hän saa tukea opintoihin ja teknisiä asioita koskeviin kysymyksiin.

Osaat hyödyntää oppimisanalytiikkaa opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa.

Arviointikriteerit:

Selkeä, käytettävä ja tietoturvallinen toteutus

 • Sisältökokonaisuus näyttäytyy yhtenäisenä.
 • Sisällöt (mm. kansiot, sivut, tiedostot) on nimetty ymmärrettävästi ja niiden toimivuus on varmistettu.
 • Erilaisten fonttien käyttö on minimoitu. Tekstin oletuskoko on tarpeeksi suuri ja sitä on mahdollisuus suurentaa.
 • Visuaalisia elementtejä ja tehosteita on käytetty harkiten tukemaan sisältöä.
 • Linkkien kuvaustekstit ovat informatiivisia ja ymmärrettäviä.
 • Linkit aukeavat uuteen selainikkunaan.
 • Linkit toimivat.
 • Verkkototeutukselle valitut sovellukset toimivat.
 • Opintojaksolla käytettävät sovellukset ja materiaalit täyttävät tietoturvavaatimukset.
 • Opiskelu onnistuu päätelaitteesta riippumatta.

Riittävä sekä oikea-aikainen ohjaus ja palaute

 • Opiskelijoilla on mahdollisuus saada opettajalta ohjausta ja palautetta opintojakson aikana.
 • Ohjauksen ja palautteen annon järjestäminen ja toteuttamistavat on kuvattu verkkoalustalla.
 • Ohjauksen vastuuhenkilöt, kanavat ja aikataulut löytyvät helposti verkkoalustalta.
 • Verkkoalustalla on kanava opiskelijan palautetta ja kysymyksiä varten.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus verkkoalustalla seurata etenemistään opintojaksolla.

Riittävä tuki pedagogisiin ja teknisiin haasteisiin

 • Verkkoalustalla on kuvattu opiskelijoille tarjotut tukipalvelut (yhteystiedot, mistä hän saa apua opintojen sisältöjä ja suorittamista tai teknisiä ongelmia koskeviin kysymyksiinsä).

Kuvaile ja perustele, miten osaamismerkin arviointikriteereiden mukaiset vaatimukset toteutuvat opintojaksollasi.

 • Tee ruudunkaappausvideo käyttämästäsi oppimisalustasta (Moodle, Teams). Selosta ja näytä videossa laatukriteerien mukaisessa järjestyksessä, miten olet toteuttanut ja ottanut huomioon laatukriteerit opintojaksolla. Kerro hakemuksessasi opintojakson nimi ja koodi oppimisalustalla.

 • Ota huomioon opiskelijoiden yksityisyyden suoja.

 • Jaa linkki videoosi lukuoikeuksin.

 • Tarkista, että osaamismerkin kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy kuvauksissasi.


Valitse toimipiste, jossa pääsääntöisesti työskentelet.
- tai -