Korkeakouluoppimisen arviointi


Korkeakouluoppimisen arviointi

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin soveltaminen opetustyössä

Osaamistavoitteet:

  • Osaat tiivistää arvioinnin merkityksen osana opetustyötä

  • Osaat soveltaa erilaisia arviointimenetelmiä

  • Osaat tehdä arviointimatriisin

Osaamisen osoittaminen:

  • Tehtävä 1: Valitse omalle kurssillesi sopiva arviointimenetelmä, tiivistä sen toimintaidea ja perustele sen käyttö. Tallenna tehtävä verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi.

  • Tehtävä 2: Tee omalle opintojaksollesi arviointimatriisi ja perustele ratkaisusi. Tallenna tehtävä verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi.http://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/korkeakoulupedagogiikan-osaamismerkki/oppimisosaaja/korkeakouluoppimisen-arviointi/

- tai -