Yhdistyksen taloudenhoitaja

Yhdistyksen taloudenhoitaja

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Tarjoamme koulutusta, tietoa ja tukea kulttuuri- ja kansalaistoimintaan.

Tavoitteemme on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen erityisesti koulutuksen ja kulttuuritoiminnan avulla. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja yhteisen toiminnan keinoin.

Avainsanat:

taloudenhoito, vapaaehtoistoiminta, Yhdistys
Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen taloudenhoitajana. Merkkiä myöntävät Kansalaisfoorumi, Suomen Harrastajateatteriliitto ja Suomen Nuorisoseurat.

Kriteerit

Yhdistyksen taloudenhoitaja

  • osaa hoitaa maksuliikennettä
  • osaa valmistaa talousmateriaalin kirjanpitoa varten
  • osaa laatia talousarvion ja seurata sen toteutumista
  • ymmärtää tilinpäätösprosessin ja kirjanpidon perusteet
  • osaa raportoida johtokunnalle talousasiat
  • osaa kohdentaa mahdollisen avustusten käytön kirjanpitoon


Kirjoita yhdistyksen nimi sen virallisessa muodossa ja toimikautesi (esim. Pirteät ry 2014-2016).
Valitse se organisaatio, jonka paikallisyhdistyksessä olet toiminut. Valitse vaihtoehto Kansalaisfoorumi, mikäli yhdistyksesi ei ole kyseisten järjestöjen jäsen.
Valitse ne taidot, joissa sinulla on kokemusta ja osaamista yhdistyksen taloudenhoitajana
Valitse yllä olevasta taloudenhoitajan perustaitojen listauksesta vähintään kaksi taitoa, joiden osalta kuvailet omaa toimintaasi tarkemmin. Voit kertoa esimerkiksi prosesseista vaiheineen sekä omista onnistumisistasi ja haasteistasi kyseisten osaamisalueiden parissa.
Valitse kaikki ne tehtävät, joiden hoitaminen onnistuu.
Valitse kaikki ne vaihtoehdot, jotka pitävät paikkansa kohdallasi.
Valitse kaikki ne väittämät, jotka pitävät paikkansa kohdallasi.
Arvioi erityisiä vahvuuksiasi taloudenhoitajan tehtävässä. Mitkä tehtävät sujuvat sinulta erityisen hyvin? Arvioi myös, missä taloudenhoitajan tehtävissä sinun tulisi vielä kehittyä lisää.
Liitä tähän jokin omavalintainen raportti, videoklippi, kuva tai muu vastaava tuotos, jolla osoitat osaamistasi taloudenhoitajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita. Käytä todellista tilannetta kuvaavia keksittyjä esimerkkejä.
Miten kehittäisit taloudenhoitajan merkkihakemusta? Jäikö jotain tärkeää kysymättä? Oliko jokin mielestäsi turhaa? Mikä kysymys kuvaisi hyvin taloudenhoitajan taitoja?
- tai -