Yhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtaja

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Tarjoamme koulutusta, tietoa ja tukea kulttuuri- ja kansalaistoimintaan.

Tavoitteemme on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen erityisesti koulutuksen ja kulttuuritoiminnan avulla. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja yhteisen toiminnan keinoin.

Avainsanat:

järjestö, puheenjohtaja, vapaaehtoistoiminta, yhdistys
Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana. Merkkiä myöntävät Kansalaisfoorumi, Suomen Harrastajateatteriliitto ja Suomen Nuorisoseurat.

Kriteerit

Yhdistyksen puheenjohtaja

  • tietää miten yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa
  • hallitsee kokouskäytänteet
  • tuntee yhdistyksen toimintaympäristön ja yhteistyökumppanit
  • tuntee järjestön arvot, strategian ja yhteiset linjaukset
  • tietää yhdistyksen eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet
  • osaa jakaa tehtäviä kannustavassa ilmapiirissä ja kiittää vapaaehtoisia sekä työntekijöitä
  • osaa valvoa yhdistyksen taloudenhoitoa
  • osaa suunnitella toimintaa ja seurata sen toteutumista

Hienoa, että haet yhdistyksen puheenjohtajan osaamismerkkiä. Merkkihakemuksesi arvioidaan valitsemassasi organisaatiossa. Merkin myöntäminen ei edellytä, että sinulla on kokemusta kaikesta hakemuksessa kysytystä, vaan tärkeintä on kuvata omaa osaamista realistisesti ja kehittymistarpeita arvioiden.


Kirjoita yhdistyksen nimi sen virallisessa muodossa ja puheenjohtajakausi (esim. Pirteät ry 2014-2016).
Valitse se organisaatio, jonka paikallisyhdistyksessä olet toiminut. Valitse vaihtoehto Kansalaisfoorumi, mikäli yhdistyksesi ei ole kyseisten järjestöjen jäsen.
Valitse kaikki ne taidot, joista sinulla on osaamista.
Kerro kehittämistyöstä, jota olet tehnyt puheenjohtajana toimiessa. Pohdi myös, miten haluaisit vielä vahvistaa kehittämisosaamistasi. Voit kertoa esimerkiksi seuraavista: toimintasuunnitelman laatiminen, talousarvion laatiminen, yhdistyksen arvo- ja strategiapohdinnat, taloustilanteen seuraaminen, uusien toimintamuotojen suunnittelu ja kokeileminen tai muiden yhdistysten toiminnan aktiivinen seuraaminen.
Millainen verkostoituja olet puheenjohtajana? Missä haluaisit vielä kehittyä? Kerro esimerkiksi tilanteista, joissa olet edustanut yhdistystäsi erilaisissa tilaisuuksissa, yhteistyöpalavereissa tai edunvalvonta-asioissa. Voit myös kuvailla, yhdistyksen puolesta pitämiäsi puheita, kiittämisiä tai sopimusneuvotteluita. Kerro myös, seuraatko muiden yhdistysten toimintaa.
Kuvaile yhteisöllistä ja sosiaalista toimintaasi puheenjohtajana. Voit myös pohtia, miten haluaisit edelleen kehittää toimintaasi. Miten sinulta sujuvat esimerkiksi: oman yhdistyksen toiminnan esittely, rauhoittava toiminta ilmapiirin kiristyessä, innostaminen, kannustaminen, kiittäminen, työtehtävien jakaminen, palvelusten pyytäminen yhdistyksen puolesta, yhdistyksen asian pitäminen aktiivisesti ja oma-aloitteisesti esillä.
Mikäli toimit puheenjohtajana yhdistyksessä, jossa on työntekijöitä, kuvaile toimijuuttasi ja vastuutasi esihenkilön tehtävässä.
Liitä tähän jokin omavalintainen raportti, videoklippi, kuva tai muu vastaava tuotos, jolla osoitat osaamistasi puheenjohtajana. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita.
Miten kehittäisit puheenjohtajan merkkihakemusta? Jäikö jotain tärkeää kysymättä? Oliko jokin mielestäsi turhaa? Mikä kysymys kuvaisi hyvin puheenjohtajataitoja?
- tai -