Yhdistyksen sihteeri

Yhdistyksen sihteeri

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Tarjoamme koulutusta, tietoa ja tukea kulttuuri- ja kansalaistoimintaan.

Tavoitteemme on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen erityisesti koulutuksen ja kulttuuritoiminnan avulla. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja yhteisen toiminnan keinoin.

Avainsanat:

sihteeri, vapaaehtoistoiminta, yhdistys
Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen sihteerinä. Merkkiä myöntävät Kansalaisfoorumi, Suomen Harrastajateatteriliitto ja Suomen Nuorisoseurat.

Kriteerit

Yhdistyksen sihteeri

  • tietää miten yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa
  • tuntee järjestön arvot, strategian ja yhteiset linjaukset
  • osaa laatia kokoustoiminnan asiakirjat (kokouskutsu, työjärjestys, pöytäkirja ja pöytäkirjanote)
  • osaa laatia toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä muiden kanssa
  • tuntee yhdistyksen rahoitus- ja avustusmahdollisuudet
  • osaa toimia tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • hallitsee kokouskäytänteet
  • osaa raportoida yhdistyksen toimintaa


Kirjoita yhdistyksen nimi sen virallisessa muodossa ja toimikautesi sihteerinä (esim. Pirteät ry 2014-2016).
Valitse se organisaatio, jonka paikallisyhdistyksessä olet toiminut. Valitse vaihtoehto Kansalaisfoorumi, mikäli yhdistyksesi ei ole kyseisten järjestöjen jäsen.
Valitse kaikki se osaaminen, jota olet käyttänyt sihteerinä toimiessasi.
Valitse yllä olevasta sihteerin perustaitojen listauksesta vähintään kaksi taitoa, joiden osalta kuvailet omaa toimintaasi tarkemmin. Voit kertoa esimerkiksi prosesseista vaiheineen sekä omista onnistumisistasi ja haasteistasi kyseisten osaamisalueiden parissa.
Valitse kaikki ne kohdat, jotka ovat toteutuneet sihteerinä toimiessasi.
Valitse kaikki ne kohdat, jotka pitävät kohdallasi paikkansa.
Arvioi erityisiä vahvuuksiasi sihteerin tehtävässä. Mitkä tehtävät sujuvat sinulta erityisen hyvin? Arvioi myös, missä sihteerin tehtävissä sinun tulisi vielä kehittyä lisää.
Liitä tähän jokin omavalintainen raportti, videoklippi, kuva tai muu vastaava tuotos, jolla osoitat osaamistasi sihteerinä. Huomioithan, että liitteet ovat julkisia, joten niissä ei voi mainita henkilötietoja tai yhdistyksen sisäisiä asioita.
Miten kehittäisit sihteerin merkkihakemusta? Jäikö jotain tärkeää kysymättä? Oliko jokin mielestäsi turhaa? Mikä kysymys kuvaisi hyvin sihteerin taitoja?
- tai -