Vaarojen arviointi

Vaarojen arviointi

Työturvallisuuskeskuksessa teemme töitä entistä paremman työelämän eteen keskittymällä työturvallisuuteen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin.

Avainsanat:

riskinarviointi, vaarojenarviointi
Osaamismerkin haltija osaa toteuttaa omalla työpaikallaan työturvallisuuslain 10 §:n edellyttämän vaarojen arvioinnin ja sen pohjalta tehtävien toimenpiteiden toteutuksen ja seurannan.

Osaamismerkin haltija osaa suunnitella vaarojen arvioinnin prosessin ja koota riittävän kattavan työryhmän sen toteuttamiseen. Hän tuntee riskien arviointiin liittyvät perusasiat ja kykenee perehdyttämään prosessiin osallistuvat niihin arvioinnin yhdenmukaistamiseksi. Hän kykenee valitsemaan soveltuvia toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi ja arvioimaan niiden tarkoituksenmukaisuutta. Hän osaa myös organisoida riskeille ja tehdyille toimenpiteille seurannan.

Osaamismerkin haltija on osallistunut aihetta käsittelevään Työturvallisuuskeskuksen järjestämään koulutukseen.


Voit hakea tämän osaamismerkin, jos olet osallistunut Työturvallisuuskeskuksen järjestämään Vaarojen arviointi -koulutuspäivään.


Jos et muista tarkkaa päivämäärää, kerro ajankohta esimerkiksi kuukauden tarkkuudella.
- tai -