Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Tieteellisen tiedon ominaispiirteet ja uutta tietoa tuottava oppiminen

Osaamistavoitteet:

 • Osaat erottaa tieteellisen tiedon muista tiedon lajeista
 • Osaat rakentaa tieteellisen tiedon piirteitä omaan opetukseesi

Osaamisen osoittaminen:

 • Tehtävä 1: Jatka lauseita:

  Tieteellinen tieto on...

  Tieteellinen tieto näkyy...

  Tieteellinen tieto ei ole...

  Tieteellinen tieto omalla alallani on...

  Tieteellistä tietoa opitaan parhaiten...

  Näillä keinoilla opetan opiskelijani ymmärtämään tieteellistä tietoa...

Tallenna pohdintasi verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi.https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/korkeakoulupedagogiikan-osaamismerkki/korkeakouluyhteisoosaaja/tieteellinen-tieto/

- tai -