Yhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtaja

logo

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

heidi.kukkola@mll.fi

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana.

Kriteerit

OSAAMISALUEET

Hallitustyöskentely ja kokousosaaminen Osaa johtaa ja valvoa yhdistyksen hallituksen työskentelyä tuntemalla lainsäädännön ja yhdistyksen säännöt, vastaamalla kokousten virallisesta puolesta ja huolehtimalla hallituksen työskentelyn sujuvuudesta.

Toiminnan seurantaosaaminen

Osaa toteuttaa ja seurata yhdistyksen toiminnan kokonaisuutta ja sen tilannetta sekä toteutumista (esim. projektit).

Kehittämisosaaminen

Osaa suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja ymmärtää arvioinnin merkityksen toiminnan kehittämisessä.

Ennakointiosaaminen

Osaa valmistautua ja ennakoida sekä tuoda kehitettäviä asioita hallituksen kokousten esityslistoille.

Vastuunjako-osaaminen

Osaa delegoida ja antaa vastuuta muille hallituksen jäsenille. Osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta toiminnasta.

Edustamisosaaminen

Osaa edustaa yhteisöään sidosryhmille ja viestiä yhdistyksen toiminnasta sen ulkopuolelle.

Vuorovaikutusosaaminen

Osaa johtaa ja tarvittaessa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja vuorovaikutusta. Osaa tuottaa ymmärrystä ja ylläpitää arvostusta.

Kokemusosaaminen

Osaaminen pohjautuu käytännössä hankittuun kokemusasiantuntijuuteen. Edellyttää MLL:n yhdistyksen puheenjohtajan tehtävän hoitamista vähintään yhden vuoden ajan sekä osallistumista vähintään yhteen luottamushenkilökoulutukseen (Täyskäsi-koulutus tai vastaava valmennus).

Opintokeskus Sivis logo

Merkki on myönnetty yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana. Osaamismerkki on myönnetty yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. - - Hyvä hakija! Hienoa, että olet kerryttänyt kokemustasi ja osaamistasi MLL:n toiminnan piirissä! Osaamismerkki on oivallinen tapa kertoa siitä myös muille. Ole hyvä ja täytä huolellisesti alla olevat tiedot ja lähetä sitten hakemuksesi meille. Tarkastamme annetut tiedot ja mikäli merkin myöntämiseksi annetut kriteerit täyttyvät, niin lähetämme sinulle linkin, josta voit ladata osaamismerkin itsellesi.

Jos sinulla on toimittaa todistuksia mm. osallistumisesta koulutukseen, niin lähetä ne meille. Voit myös lähettää muun mielestäsi osaamisestasi kertovan tai osaamistasi kuvaavan liitteen (esim. valmistelemasi toimintasuunnitelma tai -kertomus).
- tai -