International Experience Badge (FIN)

International Experience Badge (FIN)

Avainsanat:

kansainvälisyys, kotikansainvälisyys, kulttuuriosaaminen, verkostoituminen, yhteistyö
Osaamismerkki myönnetään henkilölle, jolla on kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Hän osaa verkostoitua kansainvälisesti ja kommunikoida eri kulttuureista tulevien kanssa. Hän on kiinnostunut monipuolisesti kulttuureista ja globaalista ympäristöstä. Hän haluaa rakentaa ystävyyttä yli rajojen.

Kriteerit

Merkin saanut

  • on osallistunut kansainväliseen toimintaan ja jakanut kokemuksia edistäen samalla kotikansainvälisyyttä.
  • on oppinut uutta kulttuurien monimuotoisuudesta.
  • osaa toimia vuorovaikutteisesti eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.
  • kykenee luomaan kansainvälisiä verkostoja ja ylläpitämään niitä.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hei merkin hakija!

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen.

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.


Millaisissa tilanteissa olet hankkinut kansainvälistä kokemusta? Mistä kulttuureista olevia henkilöitä olet kohdannut? Kerro, minkälaista yhteistyötä olet heidän kanssaan tehnyt. Mitä olette kokeneet yhdessä? Jos kokemuksesi liittyy johonkin tapahtumaan, kerro lyhyesti myös itse tapahtumasta.
Millä tavalla olet kommunikoinut kansainvälisessä ympäristössä? Millaisissa vuorovaikutustilanteissa olet ollut ja miten onnistuit niissä? Mitä olet oppinut kulttuurien moninaisuudesta?
Millaisia kansainvälisiä verkostoja ja henkilötason yhteyksiä sinulla on? Miten ylläpidät niitä? Kerro esimerkkejä.
Kuvaile jokin ongelmanratkaisutaitoja vaatinut tilanne, joka on liittynyt kansainväliseen kokemukseesi. Miten ratkaisit sen ja mitä uutta opit? Voit kertoa useammasta tilanteesta.
Miten olet jakanut kansainvälisissä tilanteissa oppimiasi uusia asioita kotiympäristössäsi? Minkälaisia kokemuksia sinulla on kansainvälisyydestä kotimaassasi? Kerro esimerkkejä.

SINUN VIERAAN KIELEN TAITOSI: Minkälainen on vieraiden kielten osaamisesi? Ole hyvä ja arvioi seuraavassa kielitaitoasi kielen ymmärtämisessä, puhumisessa ja kirjoittamisessa. Voit arvioida yhden kielen käyttämällä lomakkeen valikoita. Jos haluat arvioida useamman kielen osaamisen, voit käyttää lomakkeessa myöhemmin tulevaan tekstilaatikko. Ohjeet tähän löytyvät edempää. Itsearviointilomake löytyy sivulta > https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid Voit myös täyttää itsearviointilomakkeen tuolla nettisivulla, tallettaa sen PDF- muodossa ja ladata tänne. Tiedoston lataamispaikka löytyy sekin tämän lomakkeen loppupuolelta.

Kirjoita äidinkielesi tai vahvin kotikielesi ylläolevaan laatikkoon.
Kirjoita kielen nimi laatikkoon. Käytä, jos mahdollista, kielen englannikielistä muotoa!

MUIDEN VIERAIDEN KIELTEN OSAAMINEN Jos haluat, voit arvioida muitakin kieliä. Käytä tähän alla olevaa tekstilaatikkoa. Kirjoita arvioimasi kielen nimi rivin alkuun (käytä mielellään kielen englanninkielistä nimeä). Lisää sen jälkeen arvioisi tämän kielen eri osa-alueiden osaamisesta, esim. > French Understanding listening: B2, reading: A1, spoken interaction C1, spoken production A1, Writing C Osaamisen osa-alueet tässä ovat samat kuin lomakkeessa edellä. Esim. ”Understanding listening” tarkoittaa kuullun ymmärtämistä jne.

Kirjoita tähän ylläolevan ohjeen mukaisesti.
Voit halutessasi tehdä kielen osaamisen itsearvion, tallettaa sen PDF- muodossa ja tallettaa tänne. Löydät työkalun osoitteesta https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fi/lp/compose

Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys – Itsearviointilokerikko KUULLUN YMMÄRTÄMINEN A1 (peruskielitaito): Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat minua itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja selvästi. A2 (peruskielitaito): Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni; esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja perheestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkertaisten viestien ja kuulutusten ydinsisällön. B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä, koulussa tai vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja aiheita. Tavoitan pääkohdat monista radio- ja tv-ohjelmista, joissa käsitellään ajankohtaisia tai minua henkilökohtaisesti tai ammatillisesti kiinnostavia asioita, kun puhe on melko hidasta ja selvää. B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Ymmärrän pitkähköä puhetta ja luentoja. Pystyn jopa seuraamaan monipolvista perustelua, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat tv-uutiset ja ajankohtaisohjelmat. Ymmärrän useimmat yleispuhekielellä esitetyt elokuvat. C1 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Ymmärrän pitkähköä puhetta silloinkin, kun sitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärrän tv-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. C2 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Ymmärrän vaikeuksitta kaikenlaista elävää ja nauhoitettua puhetta silloinkin, kun on kyse syntyperäisen kielenpuhujan nopeasta puheesta, jos minulla on hiukan aikaa tutustua puhetapaan. LUETUN YMMÄRTÄMINEN A1 (peruskielitaito): Ymmärrän tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa. A2 (peruskielitaito): Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Pystyn löytämään tiettyä, ennustettavissa olevaa tietoa jokapäiväisistä yksinkertaisista teksteistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. Ymmärrän lyhyitä, yksinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä. B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Ymmärrän tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä tai työhön liittyvää kieltä. Ymmärrän tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset henkilökohtaisissa kirjeissä. B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn lukemaan ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat ja kannanotot. Ymmärrän oman aikani kaunokirjallisuutta. C1 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Ymmärrän pitkiä ja monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä ja huomaan tyylieroja. Ymmärrän erityisalojen artikkeleita ja melko pitkiä teknisiä ohjeita silloinkin, kun ne eivät liity omaan alaani. C2 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn lukemaan vaivatta käytännöllisesti katsoen kaikenlaista kirjoitettua kieltä, myös abstrakteja, rakenteellisesti tai kielellisesti monimutkaisia tekstejä, kuten ohjekirjoja, erityisalojen artikkeleita ja kaunokirjallisuutta. PUHUMINEN: SUULLINEN VUOROVAIKUTUS A1 (peruskielitaito): Selviydyn kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista, jos puhekumppanini on valmis toistamaan sanottavansa tai ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja auttamaan minua muotoilemaan sen, mitä yritän sanoa. Pystyn esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin arkisia tarpeita tai hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. A2 (peruskielitaito): Pystyn kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Selviydyn hyvin lyhyistä keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin kylliksi pitääkseni keskustelua itse yllä. B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Selviydyn useimmista tilanteista, joita syntyy kohdekielisillä alueilla matkustettaessa. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseäni kiinnostavia tai jotka liittyvät arkielämään, esimerkiksi perheeseen, harrastuksiin, työhön, matkustamiseen ja ajankohtaisiin asioihin. B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn viestimään niin sujuvasti ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on mahdollista ilman että kumpikaan osapuoli kokee sen hankalaksi. Pystyn osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiäni ja puolustamaan niitä. C1 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni taitavasti muiden puhujien puheenvuoroihin. C2 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn ottamaan vaivatta osaa asioiden käsittelyyn ja kaikkiin keskusteluihin. Tunnen hyvin kielelle tyypilliset, idiomaattiset ilmaukset ja puhekieliset ilmaukset. Pystyn tuomaan esille ajatuksiani sujuvasti ja välittämään täsmällisesti hienojakin merkitysvivahteita. Osaan perääntyä ja kiertää mahdolliset ongelmat niin sujuvasti, että muut tuskin havaitsevat olleenkaan ongelmia. PUHUMINEN: PUHEEN TUOTTAMINEN A1 (peruskielitaito): Osaan käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä tunnen. A2 (peruskielitaito): Pystyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä tai edellistä työpaikkaani käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita. B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Osaan liittää yhteen ilmauksia yksinkertaisella tavalla kuvatakseni kokemuksia ja tapahtumia, unelmiani, toiveitani ja pyrkimyksiäni. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäni ja suunnitelmiani. Pystyn kertomaan tarinan tai selittämään kirjan tai elokuvan juonen sekä kuvailemaan omia reaktioitani. B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohtaisia kuvauksia hyvinkin erilaisista minua kiinnostavista aiheista. Pystyn selittämään näkökantani johonkin ajankohtaiseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. C1 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia monipolvisista aiheista ja kehittelemään keskeisiä näkökohtia sekä päättämään esitykseni sopivaan lopetukseen. C2 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen tai perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä. Esityksessäni on tehokas looginen rakenne, joka auttaa vastaanottajaa havaitsemaan ja muistamaan tärkeitä seikkoja. KIRJOITTAMINEN A1 (peruskielitaito): Pystyn kirjoittamaan lyhyen, yksinkertaisen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset. Pystyn täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoa, esimerkiksi kirjoittamaan nimeni, kansallisuuteni ja osoitteeni hotellin majoittumislomakkeeseen. A2 (peruskielitaito): Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiini. Pystyn kirjoittamaan hyvin yksinkertaisen henkilökohtaisen kirjeen esimerkiksi kiittääkseni jotakuta jostakin. B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja tai itseäni kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan henkilökohtaisia kirjeitä, joissa kuvailen kokemuksia ja vaikutelmia. B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn kirjoittamaan selkeitä, myös yksityiskohtia sisältäviä selvityksiä hyvinkin erilaisista aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn laatimaan kirjoitelman tai raportin, jossa välitän tietoa tai esitän perusteluja jonkin tietyn näkökannan puolesta tai sitä vastaan. Pystyn kirjoittamaan kirjeitä, joissa korostan tapahtumien tai kokemusten henkilökohtaista merkitystä. C1 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani ja näkökantojani varsin laajasti selkeässä, hyvin jäsennetyssä tekstissä. Pystyn kirjoittamaan yksityiskohtaisia selvityksiä monipolvisista aiheista kirjeessä, esseessä/kirjoitelmassa tai raportissa sekä korostamaan tärkeimpinä pitämiäni seikkoja. Osaan valita oletetulle lukijalle sopivan tyylin. C2 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito): Osaan kirjoittaa selkeää, sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Pystyn kirjoittamaan monimutkaisia kirjeitä, raportteja tai artikkeleita, jotka esittelevät jonkin yksittäisen tapauksen. Käytän tehokkaasti loogisia rakenteita, jotka auttavat vastaanottajaa löytämään ja muistamaan keskeiset seikat. Pystyn kirjoittamaan koosteita ja katsauksia ammattiin tai kaunokirjallisuuteen liittyvistä julkaisuista Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (CEFR): © Euroopan neuvosto © Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf Common European Framework of Reference for Languages (CEF): © Council of Europe © European Union and Council of Europe, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu This grid in English: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

- tai -