Tanssitan vauvaa -ohjaaja

Tanssitan vauvaa -ohjaaja

logo

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

heidi.kukkola@mll.fi

MLL:n Tanssitan vauvaa -ryhmä toimii kurssimuotoisesti. Toiminta on vanhemman ja vauvan yhteistä tanssillista liikuntaa. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista ja kevyistä lihasvoimaa parantavista sarjoista: • Kurssi edistää vanhemman ja vauvan läheisyyttä ja myönteisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja/tai vahvistumista. • Tanssi aktivoi vauvaa; keinunta, huojunta, joustot ja liikkeen rytmi kehittävät vauvan liikeaistia ja tasapainoa, sekä vahvistavat vauvan tietoisuutta itsestä. • Ryhmässä vanhemmat tapaavat vertaisiaan; vertaistuella on suuri merkitys vanhempien hyvinvoinnille ja arjessa jaksamiselle. • Liikunnallisena tavoitteena on myös saada vanhemman syke nousemaan ja kevyt hiki otsalle. Vauva toimii lisäpainona ja tehostaa liikkeiden vaikutusta. Tanssitan vauvaa -ohjaaja • osaa suunnitella ryhmän toiminnan opetetun mallin mukaisesti • tuntee ryhmädynamiikan periaatteet ja osaa ohjata ryhmää • osaa opettaa vauvaliikuntaan sopivia liikkeitä mallin mukaisesti • osaa soveltaa vauvaliikuntaa kohderyhmän vaatimalla tavalla • osaa vahvistaa mukana olevan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta • osaa toimia itsenäisesti • osaa raportoida toiminnasta paikallisyhdistykselle • osaa arvioida ja kehittää toimintaa keräämällä palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä tekemällä itsearviointia • osaa markkinoida toimintaa monikanavaisesti • osaa hoitaa ryhmän hallintoon ja talouteen liittyviä asioita, kuten hankintojen kirjaaminen ja kävijöiden tilastointi Tanssitan vauvaa -ohjaaja tuntee MLL:n arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

Kriteerit

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto yhteensä vähintään 38 tuntia:

  • MLL:n koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Koulutus sisältää 14 lähiopetustuntia sekä itsenäistä opiskelua 4 tuntia, yhteensä 18 tuntia

  • Ryhmänohjausta 10 kertaa

Ryhmänohjauskerta kestää noin 1,5 tuntia ja sen valmistelu 0,5 tuntia, yhteensä 20 tuntia.

Osaamismerkki vastaa useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 1 opintopistettä ja EQF-järjestelmässä tasoa 4.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hyvä hakija!

Hienoa, että olet kerryttänyt kokemustasi ja osaamistasi MLL:n toiminnan piirissä! Osaamismerkki on oivallinen tapa kertoa siitä myös muille.

Ole hyvä ja täytä huolellisesti alla olevat tiedot ja lähetä sitten hakemuksesi meille. Tarkastamme annetut tiedot ja mikäli merkin myöntämiseksi annetut kriteerit täyttyvät, niin lähetämme sinulle linkin, josta voit ladata osaamismerkin itsellesi.


Kirjoita tähän se MLL:n paikallisyhdistys, jonka Tanssitan vauvaa -ryhmän ohjaajana toimit.
Kerro missä ja milloin olet suorittanut MLL:n Tanssitan vauvaa -ohjaajan koulutuksen. Jos et muista tarkkaa päivämäärää, niin kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat.
Kerro missä ja milloin olet toiminut MLL:n Tanssitan vauvaa -ohjaajana. Jos et muista tarkkoja päivämääriä, niin kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat, esimerkiksi muodossa 01/2018–06/2018.
Kerro kuinka monta tuntia olet toiminut MLL:n Tanssitan vauvaa -ryhmän ohjaajana. Osaamismerkkiin vaadittava ohjauskokemus on yhteensä 20 tuntia. Tähän on laskettu 10 ohjauskertaa: ohjauskerta kestää 1,5 tuntia sekä valmistelu 0,5 tuntia, yhteensä 2 tuntia. (10 ohjauskertaa x 2 tuntia = 20 tuntia.) Jos et muista tarkkaa tuntimäärää, arvioi tunnit niin tarkasti kuin muistat.
Jos sinulla on toimittaa todistuksia mm. osallistumisesta koulutukseen, niin lähetä se meille. Tämä ei ole pakollista ja ymmärrämme, että kaikki eivät sellaista ole saaneet.
- tai -