Jututtamon ohjaaja

Jututtamon ohjaaja

logo

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

heidi.kukkola@mll.fi

MLL:n Jututtamot ovat vapaaehtoisten ohjaamia vertaisryhmiä vanhemmille, sekä äideille että isille. Jututtamossa keskustellaan lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista erityisesti lapsen näkökulmasta, kuitenkin huomioiden myös vanhemman ajatukset ja tunteet. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää vanhempia pohtimaan, miten niihin voisi vastata lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Jututtamon ryhmäkeskustelu kestää noin 2 tuntia kerrallaan. Jututtamo-ohjaaja • tuntee mentalisaatioon perustuvan kuuntelevan ja kyselevän ohjausotteen ja ymmärtää sen merkityksen käytännössä • tuntee ryhmädynamiikan periaatteet ja tunnistaa ryhmän eri kehitysvaiheet • osaa suunnitella ryhmän toiminnan • osaa ohjata ryhmää käytännön ohjaustilanteessa yksin tai parityönä • tuntee vertaistuen käsitteen ja sen merkityksen vanhemmuuden tukena • osaa raportoida toiminnasta piirille • osaa arvioida ja kehittää toimintaa keräämällä palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä tekemällä itsearviointia • osaa markkinoida toimintaa monikanavaisesti • osaa hoitaa ryhmän hallintoon ja talouteen liittyviä asioita, kuten hankintojen kirjaaminen ja kävijöiden tilastointi Jututtamo-ohjaaja tuntee MLL:n arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

Kriteerit

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto yhteensä vähintään 55 tuntia:

  • Koulutuksen (1,5 op) hyväksytty suorittaminen. Yhdellä opintopisteellä tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutukseen sisältyy keskusteluhetken ohjaamisen harjoittelu tai ryhmäkerran ohjaamisen harjoittelu.

  • Jututtamo-ryhmän ohjausta 3 kertaa.

Jututtamo-ryhmän toimintakerta vaatii ohjaajalta 7 tuntia per toimintakerta: ryhmän suunnittelu, markkinointi, valmistelut, ohjaaminen, purku ja raportointi. 3 x 7 tuntia, 21 tuntia.

Osaamismerkki vastaa useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 2 opintopistettä ja EQF-vaativuustasojärjestelmässä tasoa 5.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hyvä hakija!

Hienoa, että olet kerryttänyt kokemustasi ja osaamistasi MLL:n toiminnan piirissä! Osaamismerkki on oivallinen tapa kertoa siitä myös muille.

Ole hyvä ja täytä huolellisesti alla olevat tiedot ja lähetä sitten hakemuksesi meille. Tarkastamme annetut tiedot ja mikäli merkin myöntämiseksi annetut kriteerit täyttyvät, niin lähetämme sinulle linkin, josta voit ladata osaamismerkin itsellesi.


Kirjoita tähän se MLL:n paikallisyhdistys, jonka Jututtamo-ryhmän ohjaajana toimit.
Kerro missä ja milloin olet suorittanut MLL:n Jututtamon ohjaajakoulutuksen. Jos et muista tarkkaa päivämäärää, niin kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat.
Kerro missä ja milloin olet toiminut MLL:n Jututtamon ohjaajana. Jos et muista tarkkoja päivämääriä, niin kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat, esimerkiksi muodossa 01/2018–06/2018.
Kerro kuinka monta tuntia olet toiminut MLL:n Jututtamon ohjaajana. Osaamismerkkiin vaadittava ohjauskokemus on yhteensä 21 tuntia. Tähän on laskettu 3 ohjauskertaa, kun ohjauskerta vaatii ohjaajalta 7 tuntia per toimintakerta: ryhmän suunnittelu, markkinointi, valmistelut, ohjaaminen, purku ja raportointi. (3 ohjauskertaa x 7 tuntia = 21 tuntia.) Jos et muista tarkkaa tuntimäärää, arvioi tunnit niin tarkasti kuin muistat.
Jos sinulla on toimittaa todistuksia mm. osallistumisesta koulutukseen, niin lähetä se meille. Tämä ei ole pakollista ja ymmärrämme, että kaikki eivät sellaista ole saaneet.
- tai -