Perhekahvilan ohjaaja

Perhekahvilan ohjaaja

logo

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

heidi.kukkola@mll.fi

MLL:n perhekahvilassa vanhemmat tutustuvat paikkakunnan muihin, samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään leikkiseuraa. Perhekahvilassa jutellaan ja kahvitellaan, leikitään lasten kanssa ja kuullaan asiantuntija-alustuksia. Perhekahvilan ohjaaja suunnittelee toimintaa yhdessä perhekahvilan kävijöiden kanssa. Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin. Perhekahvila on avoinna yleensä aamupäivisin 1–2 kertaa viikossa, pari tuntia kerrallaan. Perhekahvilan ohjaajat voivat vuorotella työssä. Perhekahvilan ohjaaja • osaa suunnitella ja toteuttaa perhekahvilatoimintaa yhdessä kävijöiden kanssa • tuntee ryhmädynamiikan periaatteet ja osaa ohjata ryhmää • osaa huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta • osaa suunnitella ja hankkia tarjottavat • tuntee perhekahvilan ohjaamisen säännöt • osaa raportoida toiminnasta paikallisyhdistyksen hallitukselle • osaa arvioida ja kehittää toimintaa keräämällä palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä tekemällä itsearviointia • tuntee ammatillisen tuen mahdollisuuden sekä osaa hyödyntää sen eri kanavia • osaa markkinoida toimintaa monikanavaisesti • osaa hoitaa perhekahvilan hallintoon ja talouteen liittyviä asioita, kuten menojen ja tulojen kirjaaminen ja kävijöiden tilastointi Perhekahvilan ohjaaja tuntee MLL:n arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

Kriteerit

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto yhteensä vähintään 28 tuntia:

  • MLL:n perhekahvilaohjaajakoulutuksen (4 opetustuntia) tai perhekahvilaohjaajan verkkokurssin hyväksytty suorittaminen

  • MLL:n perhekahvilan ohjaamista käytännössä vähintään 6 kertaa

Perhekahvilan ohjauskerta kestää 2 tuntia sekä valmistelu (mm. siistiminen ja hankinnat) 2 tuntia, yhteensä 4 tuntia. Vaadittava ohjauskokemus yhteensä 24 tuntia (6x4 tuntia).

Osaamismerkki vastaa useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 1 opintopistettä ja EQF-vaativuustasojärjestelmässä tasoa 4.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hyvä hakija!

Hienoa, että olet kerryttänyt kokemustasi ja osaamistasi MLL:n toiminnan piirissä! Osaamismerkki on oivallinen tapa kertoa siitä myös muille.

Ole hyvä ja täytä huolellisesti alla olevat tiedot ja lähetä sitten hakemuksesi meille. Tarkastamme annetut tiedot ja mikäli merkin myöntämiseksi annetut kriteerit täyttyvät, niin lähetämme sinulle linkin, josta voit ladata osaamismerkin itsellesi.


Kirjoita tähän se MLL:n paikallisyhdistys, jonka perhekahvilassa toimit ohjaajana.
Kerro missä ja milloin olet suorittanut MLL:n perhekahvilaohjaajan koulutuksen. Jos et muista tarkkaa päivämäärää, niin kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat.
Kerro missä ja milloin olet toiminut perhekahvilan ohjaajana. Jos et muista tarkkoja päivämääriä, niin kerro ajankohta niin tarkasti kuin muistat, esimerkiksi muodossa 01/2018–06/2018.
Kerro kuinka monta tuntia olet toiminut MLL:n perhekahvilaohjaajana. Osaamismerkkiin vaadittava ohjauskokemus on yhteensä 24 tuntia. Tähän on laskettu 6 ohjauskertaa: ohjauskerta kestää 2 tuntia sekä valmistelu (mm. siistiminen ja hankinnat) 2 tuntia, yhteensä 4 tuntia. (6 ohjauskertaa x 4 tuntia = 24 tuntia.) Jos et muista tarkkaa tuntimäärää, arvioi tunnit niin tarkasti kuin muistat.
Jos sinulla on toimittaa todistuksia mm. osallistumisesta koulutukseen, niin lähetä se meille. Tämä ei ole pakollista ja ymmärrämme, että kaikki eivät sellaista ole saaneet.
- tai -