Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

ohjaus, oppiminen, tapahtuva, työpaikalla
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi digiympäristöissä

TAVOITTEET

  • Tuntee ja osaa hyödyntää digitaalisia työvälineitä, -palveluja tai oppimisympäristöjä ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvan oppimisen (työpaikalla järjestettävä koulutus) ohjauksessa ja/tai osaamisen arvioinnissa.

TEEMAT

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen/Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaus
  • Osaamisen arviointi ja näytöt
  • Oppimispäiväkirja ja ePortfolio
  • Ohjauksen digivälineet
  • Lupakäytänteet

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Kuvaile, miten voit soveltaa erilaisia digitaalisia välineitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja/tai osaamisen arvioinnissa.
  • Liitä hakemukseen prosessikuvaaja, josta selviävät eri toimijoiden roolit ja digitaalisten välineiden käyttö ohjaus- ja/tai arviointiprosessin eri vaiheissa.


Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -