Esitysgrafiikat ja infograafit

Esitysgrafiikat ja infograafit

Avainsanat:

esitysgrafiikka, infograafi, visualisointi
Osaa esittää informaatiota visuaalisessa muodosssa hyödyntäen siihen tarkoitettua palvelua.

Osaaminen: Osaa luoda esityksen tai infograafin ja jakaa sen toisille käyttäjille. Osaa ladata tuotoksen käyttötarkoitukseen soveltuvaan tiedostomuotoon tai jakaa sen palvelun jako-ominaisuuksien avulla. Osaa hyödyntää palvelun eri valmiita mallipohjia. Ymmärtää palvelun käyttötarkoituksen ja toimintojen mahdollisuudet. Osaa huomioida palvelun eri lisenssitasot. Osaa huomioida tekijänoikeudet materiaalia käyttäessään.

Osaamisen näyttö: Liitä osaamismerkkihakemukseen 1) kuvaruutukaappaus tai linkki esitykseen/infograafiin. 2) Kirjaa osaamismerkkihakemukseen kuvaus esityksen tai infograafin käyttötarkoituksesta. Kuvaa myös mitä osaamista infograafin tekeminen sinulta edellytti. Kirjaa ylös, mitä palvelua olet käyttänyt ja miksi valitsit kyseisen palvelun.Varmista, että linkki on julkinen.
Kerro esityksen / infograafin käyttötarkoitus sekä kuvaus siitä mitä palvelua olet käyttänyt sen tekemiseen ja miksi valitsit kyseisen palvelun.
- tai -