ePortfoliot

ePortfoliot

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Tags:

eportfolio, näyteportfolio, työportfolio
Opiskelijan työ- ja näyteportfoliot ammatillisen kasvun ja osaamisen näkyväksi tekemisen välineenä

Tavoitteet

  • Osaa ohjata opiskelijoita hyödyntämään ePortfolioita oman oppimisprosessinsa reflektointiin ja oman osaamisensa näkyväksitekemiseen työ- ja näyteportfolioiden avulla osana ammatillista kasvua.
  • Ymmärtää millaisia erilaisia digitaalisia työvälineitä ePortfolion rakentamiseen voidaan hyödyntää.

Osaamisen osoittaminen:

  • Kuvaa miten ja millaisten digitaalisten työvälineiden avulla voit ohjata omien opiskelijoidesi ePortfolioiden rakentamista opintojen aikana.
  • Liitä hakemukseen linkki omaan näyteportfolioosi.


Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- or -