TVT-strategiat

TVT-strategiat

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

TVT strategiat

OSAAMISTAVOITTEET

Tunnistaa TVT-strategian laadintaprosessin sekä pääpiirteet. Tunnistaa oman organisaationsa tvt-strategian ja osaa esittää kehittämisideoita

TEEMAT

TVT- strategian laadintaprosessi TVT- strategian sisältö ja osuus oppilaitoksen kokonaiskehittämistä.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Tutustu oman organisaatiosi TVT-strategiaan. Tee siitä lyhyt tiivistelmä/esitys ja liitä kehittämisideoitasi, jaa esityksesi ja liitä se anomukseesi.Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -