Informaali ja non-formaali osaaminen

Informaali ja non-formaali osaaminen

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Siviksen toimintaa rahoittaa, arvioi ja valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

Avainsanat:

informaali, non-formaali, osaaminen
Merkin saaja osaa tunnistaa ja tunnustaa informaalia ja non-formaalia osaamista.

Osaamismerkki on Opintokeskus Siviksen tunnustus henkilölle, joka osaa tunnistaa ja tunnustaa informaalia ja non-formaalia osaamista. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella ja arvioitu Opintokeskus Siviksen asiantuntijatiimissä.

Merkin saaja osaa

  • hahmottaa vapaan sivistystyön kentän ja toimijat,

  • tunnistaa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kautta syntyvää osaamista,

  • arvioida ja verrata tätä kautta syntyvää osaamista oman oppilaitoksen tutkinnon perusteisiin ja osaamistavoitteisiin ja

  • tunnustaa järjestökoulutusten ja vapaaehtoistyön kautta syntyvää osaamista.HAKEMUS

Tällä hakulomakkeella voit hakea Informaali ja non-formaali osaaminen -osaamismerkkiä. Voit saada merkin

a) suorittamalla Opintokeskus Siviksen Täynnä osaamista -verkkokurssin TAI

b) osoittamalla aiemmin hankitun osaamisesi tässä hakemuksessa.

Kun olet valmis, paina Lähetä hakemus. Voit myös tallentaa hakemuksesi ja palata siihen myöhemmin. Käsittelemme hakemukset 2 viikon kuluessa.


Jos et ole suorittanut Täynnä osaamista -verkkokurssia ja haluat osoittaa aiemmin hankitun osaamisesi, avaa osaamistasi seuraavien osaamistavoitteiden osalta. Voit kertoa esimerkiksi, mitä osaamisesi pitää sisällään ja miten se näkyy käytännössä, missä ja miten olet hankkinut osaamisesi ja miten voisit vielä kehittää osaamistasi.

- tai -