Moodle - Oppimateriaali ja oppimistehtävät

Moodle - Oppimateriaali ja oppimistehtävät

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

Moodle
Oppimateriaalin ja tehtäväaktiviteetin hallinta

OSAAMISTAVOITTEET

  • osaa tallentaa ja jakaa opetuksessa käyttämänsä oppimateriaalit Moodle-alustalle
  • osaa käyttää Moodleen tehtäväaktiviteettia

TEEMAT

Opettajan aineistojen vieminen Moodleen ja niihin liittyvien oppimistehtävien luominen. Tämän badgen kriteerit on luotu Moodlen 2-version pohjalta.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Etsi joltakin Moodle-kurssialustaltasi vähintään kaksi erityyppistä tiedostoa, joista toinen on lisätty omalta tietokoneeltasi ja toinen on haettu internetistä (esim. Powerpoint ja video/linkki).
  • Etsi myös Tehtävä-aktiviteetilla tehty oppimistehtävä.
  • Kirjoita lisätietoja-kenttään lyhyt kuvaus, miten käytät oppimateriaaleja ja tehtäviä opiskelijottesi oppimisen ohjauksessa.
  • Ota kuvakaappaus/kuvakaappaukset oppimateriaaleista ja -tehtävästä Moodlessa. Lisää myös kuvakaappaus, jossa näkyy koosteena opiskelijoiden palauttamat tehtävät (rajaa opiskelijoiden henkilötiedot pois näkyvistä).
  • Liitä kuvakaappaukset pilvipalveluun esim. GoogleDocsiin, jaa tiedosto tarkasteluoikeuksilla ja lisää linkkinä merkkihakemukseesi.


Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -