Ryhmän johtajana leirillä

Ryhmän johtajana leirillä

Avainsanat:

Elämänhallintaosaaminen, johtamisosaaminen, kansainvälinen, osaaminen, projektiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen
Merkin saaja osaa johtaa useamman ihmisen muodostamaa ryhmää ja toimintaa suunnitelmallisesti sekä vastaanotetun toimeksiannon mukaisesti leiri- tai retkiolosuhteissa.

Kriteerit

Merkin saaja:

  1. On toiminut leiri- tai retkiolosuhteissa ryhmän johtajana. (Leiri on kolme yötä tai pidempään kestävä yhtäjaksoinen tapahtuma)
  2. Osaa johtaa ihmisiä vuorovaikutuksellisesti, kannustavasti ja vastuuta jakaen.
  3. Saa ihmiset toimimaan tavoitteiden mukaisesti.
  4. Osaa toimia toimeksiannon tavoitteiden mukaisesti ja viedä prosessin loppuun saakka.
  5. Osaa toimia projektiorganisaatiossa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida projekteja tehtävän vaatimalla tasolla.
  6. Kykenee pitämään yllä oman toimintakykynsä koko projektin ajan.
  7. Osaa toimia johtajana kansainvälisessä yhteisössä. (jos kyseessä kansainvälinen leiri)

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hei merkin hakija!

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen. 

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.


Millä leirillä olet ollut hankkimassa osaamista ryhmän johtamisesta? Ole hyvä ja valitse listalta. (pakollinen tieto)
Merkitse kesto päivämäärinä ddmmyyyy -ddmmyyyy
Kerro tässä lyhyesti pestisi sisältö. Voit hyödyntää pesti-ilmoituksessa ollutta tai esimiehesi antamaa pestikuvausta.

Kriteeri: Merkin saaja saa ihmiset toimimaan tavoitteiden mukaisesti.

OHJE: Tämä on pakollinen tieto. Johtamisosaamista on Koordinointikyky, Päätöksentekotaito, Johtamistaito, Taito hallita konflikteja, Suunnittelu- ja organisointitaito, Ammattikäytännöt työyhteisössä, Asiajohtaminen, Hallinnollinen valvonta ja ohjaus, Ihmisten johtaminen.

Kriteeri: Tämän merkin saaja osaa johtaa ihmisiä vuorovaikutuksellisesti, kannustavasti ja vastuuta jakaen.

OHJE: Tänä on pakollinen tieto. Vuorovaikutusosaamista on Ristiriitatilanteiden hallitseminen, Edunvalvonta, Edustaminen, Kriisityö, Myötätunto, Neuvottelutaidot, Ryhmätyötaidot, Sosiaalinen havainnointi, Suvaitsevaisuus ja muiden kunnioitus, Tunneäly, Valmennus ja työnohjaus, Yhteisymmärrys, Yhteisöllisyys.

Kriteeri: Merkin saaja kykenee pitämään yllä oman toimintakykynsä koko projektin ajan.

OHJE: Tämä on pakollinen tieto. Elämänhallintaosaamista on Oppimishalu ja –taito, Kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, Henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, Ajankäytön hallinta, Itsenäinen työskentely, Itseohjautuvuus, Itsetunto, minäkuva, itseymmärrys, Kokemuksesta oppiminen, Kypsyys, Käytännöllisyys, Loogisuus, Luotettavuus, Motivaatio ja motivoitumisen taito, Oman roolin tunnistaminen, Omatoimisuus, Periksiantamattomuus, Positiivinen asenne, Proaktiivisuus, Sisäinen motivaatio, Kyky asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita, Sitoutuneisuus, Stressitilanteissa toimiminen, Tinkimättömyys, Tunteiden ja stressin käsittely, Vastuullisuus, vastuunottaminen.

Kriteeri: Merkin saaja osaa toimia projektiorganisaatiossa, sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida projekteja tehtävän vaatimalla tasolla.

OHJE: Tämä on pakollinen tieto. Projektiosaamista on Organisaatiotaidot, Projektien suunnittelu, Projektien ohjaaminen, Projektityöskentely, Projektin tulosten arviointi, Tapahtumien järjestäminen, Konseptisuunnittelu.

Kriteeri: Merkin saaja osaa toimia johtajana kansainvälisessä yhteisössä. (jos kyseessä Kansainvälinen leiri)

OHJE: Kansainvälistä osaamista on Kielitaito, Kulttuurien kohtaaminen, Suvaitsevaisuus.

Osaa hyödyntää ammatillista osaamistaan muilla elämän osa-alueilla. Osaa tunnistaa ja perustella pestissään saamaansa ammatillista osaamista.

OHJE: Valitse tämä, jos olet hyödyntänyt ammatillista osaamistasi pestissäsi tai jos pestisi on kasvattanut ammatillista osaamistasi. Kerro osaamisestasi vapaamuotoisesti. Jos olet opiskelija ja aiot hyödyntää pestissä saamasi osaamisen opinnoissa, huomioithan oppilaitoksen ohjeet, kun perustelet ja erittelet osaamistasi. Näin voit hyödyntää osaamismerkkiä, kun haet opintosuorituksen hyväksilukua tai osaamisen tunnistamista.
Tämä kysymys on pakollinen. OHJE: Kerro vapaamuotoisesti osaamisesi kasvusta edellä kuvailemillasi osaamisalueilla.
OHJE: Kerro tarkemmin esimieheltäsi, työkavereiltasi tai “asiakkailtasi” saamastasi palautteesta.
OHJE: Voit lisätä hakemukseesi liitteitä, joilla voit täydentää osaamisesi kuvausta. Liite voi olla kuva-, video-, ääni- tai tekstitiedosto.
Myöhemmin haluamme tutkia osaamismerkkien käyttöä sekä miten niitä on hyödynnetty esimerkiksi vapaaehtoistyön tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työtehtäviin hakemisessa. Toivomme, että saamme ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Kiitos etukäteen!
- tai -