Vapaaehtoisena tapahtumassa

Vapaaehtoisena tapahtumassa

Avainsanat:

luottamustehtävä, osaamisen_kehittäminen, palautteenanto, partio, scout, tapahtumajärjestäjä, vapaaehtoistyö
Merkin saaja on osallistunut vapaaehtoistyöntekijänä tapahtuman tekemiseen omaa osaamistaan kehittäen.

Merkin saaja:

  1. osaa toimia vapaaehtoistyöntekijänä tapahtumassa.
  2. osaa kertoa tehtävässä oppimaansa työelämän ymmärtämällä kielellä.
  3. osaa vastaanottaa palautetta ja kehittää edelleen omaa osaamistaan palautteen perusteella.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.


Hei merkin hakija!

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen. 

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.


Millä leirillä tai vastaavassa tapahtumassa olet ollut hankkimassa osaamista vapaaehtoistyössä? Ole hyvä ja valitse listalta!

Kriteeri 1: Merkin saaja osaa toimia vapaaehtoistyöntekijänä tapahtumassa.

OHJE: Kerro tässä lyhyesti työtehtäväsi sisältö. Voit hyödyntää työtehtäväilmoituksessa ollutta tai esimiehesi antamaa työnkuvausta. (pestin kuvaus)
OHJE: Merkitse tehtävän kesto esim. päivinä (mistä päivästä mihin päivään) tai muulla selkeällä tavalla.

Kriteeri 2: Merkin saaja osaa kertoa tehtävässä oppimaansa työelämän ymmärtämällä kielellä.

Valitse osaamisalueet, jotka ovat sisältyneet tehtävääsi. VIESTINTÄOSAAMINEN Viestintäosaamista on vuorovaikutus, kuuntelu, suullinen viestintä, kirjallinen viestintä, esiintymistaito sekä monilukutaito. VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Vuorovaikutusosaamista on ristiriitatilanteiden hallitseminen, edunvalvonta, edustaminen, kriisityö, myötätunto, neuvottelutaidot, ryhmätyötaidot, sosiaalinen havainnointi, suvaitsevaisuus ja muiden kunnioitus, tunneäly, valmennus ja työnohjaus, yhteisymmärrys sekä yhteisöllisyys. VERKOSTOITUMISOSAAMINEN Verkostoitumisosaamista on verkostojen rakentaminen, tärkeiden kontaktien tunnistaminen sekä verkostoyhteyksien ylläpitäminen. TALOUSOSAAMINEN Talousosaamista on laskenta, taloussuunnittelu, talousseuranta sekä varainhankinta. JOUSTAVUUS JA ALOITEKYKY Joustavuutta ja aloitekykyä on avoimuus muutokselle, muutoksiin sopeutuminen, oma-aloitteisuus sekä toiminta uusissa tilanteissa. STRATEGINEN OSAAMINEN Strategista osaamista on suunnittelu, analyyttinen tapa ajatella, arviointi ja palaute, ongelmanratkaisukyky, ennakointi, käsillä olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen, priorisointitaito, riskien arviointi, varmistus sekä ymmärrys. ELÄMÄNHALLINTAOSAAMINEN Elämänhallintaosaamista on oppimishalu ja –taito, kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, ajankäytön hallinta, itsenäinen työskentely, itseohjautuvuus, itsetunto, minäkuva, itseymmärrys, kokemuksesta oppiminen, kypsyys, käytännöllisyys, loogisuus, luotettavuus, motivaatio ja motivoitumisen taito, oman roolin tunnistaminen, omatoimisuus, periksiantamattomuus, positiivinen asenne, proaktiivisuus, sisäinen motivaatio, kyky asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita, sitoutuneisuus, stressitilanteissa toimiminen, tinkimättömyys, tunteiden ja stressin käsittely, vastuullisuus sekä vastuunottaminen. JOHTAMISOSAAMINEN Johtamisosaamista on koordinointikyky, päätöksentekotaito, johtamistaito, taito hallita konflikteja, suunnittelu- ja organisointitaito, ammattikäytännöt työyhteisössä, asiajohtaminen, hallinnollinen valvonta ja ohjaus sekä ihmisten johtaminen. KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN Kansainvälistä osaamista on kielitaito, kulttuurien kohtaaminen sekä suvaitsevaisuus. PROJEKTIOSAAMINEN Projektiosaamista on organisaatiotaidot, projektien suunnittelu, projektien ohjaaminen, projektityöskentely, projektin tulosten arviointi, tapahtumien järjestäminen sekä konseptisuunnittelu. INNOVAATIO JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN Innovaatio- ja yrittäjyysosaamista on hahmottamiskyky, luovuus, riskinottokyky, visiointikyky, ideasta toteutukseen, innovatiivisuus, uskallus yrittää ja epäonnistua, yhteiskuntavastuu, yrittäjämäinen asenne sekä muutosherkkyys. KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN Kestävän kehityksen osaamista on ympäristöystävällisyys, luonnon kunnioittaminen, kestävä talous & resurssiviisaus sekä globaali vastuu. KEHITTÄMISOSAAMINEN Kehittämisosaamista on arviointikyky, laatutyö, palautteenantokyky, palautteen vastaanottokyky, oman osaamisen kehittäminen sekä oman työn arviointi. MUU TYÖELÄMÄOSAAMINEN Voit lisätä tähän sen osaamisen, joka ei ole tullut muilla osaamisalueilla ilmi. Muuta työelämäosaamista on mm. IT-taidot, turvallisuusosaaminen, lakisääteiset vastuut sekä materiaaleista ja välineistä huolehtiminen. AMMATILLINEN OSAAMINEN Valitse tämä, jos olet hyödyntänyt ammatillista osaamistasi pestissäsi tai jos pestisi on kasvattanut ammatillista osaamistasi. Kerro osaamisestasi vapaamuotoisesti todisteosiossa. Jos olet opiskelija ja aiot hyödyntää pestissä saamasi osaamisen opinnoissa, huomioithan oppilaitoksen ohjeet, kun perustelet ja erittelet osaamistasi. Näin voit hyödyntää osaamismerkkiä, kun haet opintosuorituksen hyväksi lukua.

OHJE: Kerro tarkemmin osaamisestasi / oppimastasi.

Kriteeri 3: Merkin saaja osaa vastaanottaa palautetta ja kehittää edelleen omaa osaamistaan palautteen perusteella.

OHJE: Kerro, missä erityisesti onnistuit?
OHJE: Kerro, mikä oli haastavaa tai millaisia vastoinkäymisiä kohtasit ja mahdollisesti onnistuit voittamaan pestin aikana.
OHJE: Kerro tarkemmin esimieheltäsi, työkavereiltasi tai “asiakkailtasi” saamastasi palautteesta.
Voit lisätä hakemukseesi liitteitä, joilla voit täydentää osaamisesi kuvausta. Liite voi olla kuva-, video-, ääni- tai tekstitiedosto.
Myöhemmin haluamme tutkia osaamismerkkien käyttöä sekä miten niitä on hyödynnetty esimerkiksi vapaaehtoistyön tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työtehtäviin hakemisessa. Toivomme, että saamme ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Kiitos etukäteen!
- tai -