Office 365 Oppimateriaalin tuottaminen

Office 365 Oppimateriaalin tuottaminen

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

365, Office, ohjelmistot
Swayn käyttö opetuksessa

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tietää miten tuottaa monimediaista sisältöä Office365-välineillä
  • Osaa toteuttaa rikastaa verkko-oppimateriaalia
  • Hallitsee Swayn peruskäytön

TEEMAT

  • Verkko-oppimateriaalin tuottaminen
  • Office 365:n hyödyntäminen

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Linkitä hakemukseen Swayllä tekemäsi oppimateriaali
  • Kuvaa lyhyesti miten hyödynnät Swaytä


Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -