Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus


Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Vaikuttaminen eri ympäristöissä.

OPISKELIJAN OSAAMISTAVOITTEET

  • Tuntee sosiaalisen median toimintaperiaatteet yleisellä tasolla ja osaa hahmottaa omaa toimintaansa verkossa sekä yksityisen, että työroolin kautta.
  • Osaa arvioida toiminnan vaikuttavuutta eri ympäristöissä ja eri rooleissa niin opettajan kuin opiskelijan näkökulmasta. - Hahmottaa mediakasvatuksen merkityksen osana monimuotoistuvaa verkko-oppimista ammatillisessa koulutuksessa.

TEEMAT

  • Sosiaalisen median toimintaperiaatteet.
  • Kansalaisaktiivisuus.
  • Mediakasvatus.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen viisi linkkiä liittyen aiheeseen ʺOpettaja mediakasvattajanaʺ.Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -