Kansainväliset verkostot

Kansainväliset verkostot

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Kansainväliset verkostot ja kansainvälistyminen

OSAAMISTAVOITTEET

Tunnistaa erilaisia ammatillisen koulutuksen kansainvälisiä verkostoja.  Tunnistaa kansallisia verkostoja tukevia kv-toimijoita. Ymmärtää verkostotyöskentelyn merkityksen osana kansainvälistymistä.

TEEMAT

-kansalliset kehittäjäverkostot -verkkoyhteisöt ja avoimet foorumit -kehittäjäverkostojen hyödyt opettajan ja kehittäjän työssä -osallistumisen tavat ja yhteistoiminta

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Kuvaa oman ammattialasi kansainväliset verkostot ja kansainväliset hanketoimijat. Tee verkostokaavio, julkaise se verkossa ja linkitä se osaamishakemukseesi.Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -