Appsit opetuksessa 2: Android

Appsit opetuksessa 2: Android

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

Android, apps, mobiili, mobiilisovellukset, opetus, oppiminen
Appsien opetuskäyttö Android-laitteissa.

OSAAMISTAVOITTEET

  • Osaa löytää, asentaa ja päivittää Android-sovelluksia.
  • Osaa etsiä tietoa/kokemuksia opetukseen ja oppimiseen soveltuvista appseista.

TEEMAT

  • Sovellusten peruskäyttö Android-laitteissa.
  • Mobiililaitteiden ja -sovellusten opetuskäyttöön liittyvien verkostojen hahmottaminen.
  • Osaa ideoida mobiililaitteiden ja -sovellusten opetuskäyttöä omassa opetuksessaan.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki oppimateriaaliin (blogi, wiki tms), jossa olet hyödyntänyt mobiiliappseja joko sisällöntuotannossa tai työprosessissa. Kerro lisätiedoissa kuinka olet appseja hyödyntänyt.

TAI

Ota ruutukaappaus mobiililaitteesta/appsista ja kerro lisätiedoissa kuinka appsia voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa.Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -