Tiedostojen jako verkossa

Tiedostojen jako verkossa

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Tiedostojen jako verkossa

OSAAMISTAVOITTEET

  • Osaa jakaa tiedostoja ja kansioita hyödyntäen pilvipalveluita
  • Tuntee tiedostojen jakamisen eri muodot (julkinen, yksityinen, organisaatiokohtainen...)
  • Ymmärtää, mitä eroa on kansion jakaamisella ja yksittäisen tiedoston jakaamisella.
  • Pääsy jaettuun kansioon eri laiteilla.

TEEMAT

  • Tiedostojen jakamisen muodot.
  • Tiedostojen järjestäminen kansioihin.
  • Kansiorakenteen muodostaminen.
  • Tiedostojen jakamisen pedagogiset mahdollisuudet

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

-Luo kansio Google Drivessa, OneDrivessä tai vastaavassa pilvipalvelussa. -Luo kansioon kaksi dokumenttia (teksti, taulukko, kysely tai diaesitys), joista yhteen dokumenttiin on vain katseluoikeus ja toiseen dokumenttiin on muokkausoikeus. Luo dokumentit hyödyntäen palvelun omia (EI esim. pdf –tiedostoja) sisällöntuotantotyökaluja.

-Dokumentti 1 (vain katseluoikeudet) - anna esimerkki siitä, miten hyödyntäisit tiedostojen jakamista jonkun opetusmenetelmän toteutuksen yhteydessä.

-Dokumentti 2 (muokkausoikeudet) - luo alasi opiskelijalle lyhyt oppimistehtävä, joka hyödyntää dokumentin muokkausmahdollisuutta.

-Lisää osaamismerkkihakemukseesi linkki jaettuun kansioon, jossa dokumentit sijaitsevat.Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Linkki kansioon Google Drivessa
- tai -