Tiedostojen Jako Verkossa

Tiedostojen Jako Verkossa

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Tiedostojen Jako Verkossa

OSAAMISTAVOITTEET

 • Osaa jakaa tiedostoja ja kansioita hyödyntäen Googlen työkaluja
 • Tuntee tiedostojen jakamisen eri muodot (julkinen, yksityinen....)
 • Ymmärtää, mitä eroa on kansion jakaamisella ja yksittäisen tiedoston jakaamisella.
 • Pääsy jaettuun kansioon eri laiteilla.

TEEMAT

 • Tiedostojen jakamisen muodot.
 • Tiedostojen järjestäminen kansioihin.
 • Kansiorakenteen muodostaminen.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

 • Luo kansio Google Drivessa.
 • Jaa tämä kansio linkillä vain-luku oikeudella.
 • Luo kansioon kaksi Google Dokumentin Asiakirjaa, joista toinen on vain linkillä lukuoikeuksin ja toinen linkillä muokkausoikeuksilla.
 • Lisää linkki tähän jaettuun kansioon osaamismerkkihakemukseesi.


Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Linkki kansioon Google Drivessa
- tai -