Yhteinen visio ja suunta

Yhteinen visio ja suunta

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

osaamismerkit@kktavastia.fi

Avainsanat:

suunta, tiimi, visio
Merkin haltija osaa osallistua yhteisen vision luomiseen ja työskennellä tavoitteellisesti sen mukaan työyhteisössään ja oppimisympäristössään.

Merkin haltija osaa osallistua yhteisen vision luomiseen ja työskennellä tavoitteellisesti sen mukaan työyhteisössään ja oppimisympäristössään.

Kuvaa, miten olette työyhteisössänne ja/tai oppimisympäristössänne luoneet yhteisen vision, millainen se on ja minkälaisia keinoja olette sopineet sen saavuttamiseksi. Kerro myös, miten opiskelijat on otettu mukaan visiotyöhön


Linkitä kriteerien mukainen kuvaus hakemukseen. Kiltakoulut-verkostossa tarkastamme merkkihakemuksia muiden töidemme ohessa, joten emme voi taata nopeaa käsittelyä. Odotellessa voit kerryttää muuta osaamistasi https://www.kiltakoulut.fi/osaamismerkit


Lisää tähän linkki, jonka takaa osaamisesi kuvaus löytyy.
- tai -