Ohjaajana leirillä

Ohjaajana leirillä

Avainsanat:

ammatillinen_osaaminen, elämänhallintaosaaminen, kansainvälinen, nuoret, ohjausosaaminen, partio, scout, vuorovaikutusosaaminen
Merkin saaja osaa ohjata leirillä sekä ymmärtää järjestön kasvatustavoitteet huomioivia ohjaustapoja leiriolosuhteissa.

Kriteerit

Tämän merkin saaja:

  1. on toiminut leiri- tai retkiolosuhteissa ohjaajan tehtävissä ja ymmärtää erilaisia ohjausmenetelmiä. (Leiri on kolme yötä tai pidempään kestävä yhtäjaksoinen tapahtuma)

  2. kykenee pitämään yllä oman toimintakykynsä koko tehtävän ajan.

  3. osaa toimia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tunnistaa roolinsa ohjaajana.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.Millä leirillä tai vastaavassa tapahtumassa olet ollut hankkimassa osaamista vapaaehtoistyössä? Ole hyvä ja valitse listalta!
OHJE: Merkitse tehtävän kesto esim. päivinä (mistä päivästä mihin päivään) tai muulla selkeällä tavalla.

Kriteeri 1: On toiminut leiri- tai retkiolosuhteissa lasten/nuorten ohjaajana ja ymmärtää erilaisia ohjausmenetelmiä (Leiri on kolme päivää tai pidempään kestävä yhtäjaksoinen tapahtuma)

Pakollinen tieto. Kuvaile toimintaympäristöä. Millä leirillä olet toiminut ohjaajana? Esimerkiksi Ohjausosaaminen: ohjaajuus, ohjaustyön suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, yksilön ohjaus, ryhmän ohjaus, kasvatusvastuu, kasvatustavoite, erityinen tuki, erilaisuus, kokonaisvaltaisuus, kehitysvaihe, kohtaaminen, tuki, ryhmädynamiikka
Pakollinen tieto. Minkä ikäisiä lapsia, nuoria tai muita ihmisiä olet ohjannut?
Pakollinen tieto. Kuvaile miten olet ohjeistanut ohjattaviasi ja varmistanut, että ohjattavat ovat ymmärtäneet ohjeet.

Kriteeri 2: Osaa ohjata ohjattaviaan vuorovaikutuksellisesti, kannustavasti ja vastuuta jakaen.

Pakollinen tieto. Esimerkiksi Vuorovaikutusosaaminen: ristiriitatilanteiden hallitseminen, edunvalvonta, edustaminen, kriisityö, myötätunto, neuvottelutaidot, ryhmätyötaidot, sosiaalinen havainnointi, suvaitsevaisuus ja muiden kunnioitus, tunneäly, valmennus, työnohjaus, yhteisymmärrys, yhteisöllisyys.

Kriteeri 3. Kykenee pitämään yllä oman toimintakykynsä koko tehtävän ajan.

Pakollinen tieto. Elämänhallintaosaaminen: oppimishalu ja –taito, kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, ajankäytön hallinta, itsenäinen työskentely, itseohjautuvuus, itsetunto, minäkuva, itseymmärrys, kokemuksesta oppiminen, kypsyys, käytännöllisyys, loogisuus, luotettavuus, motivaatio, motivoitumisen taito, oman roolin tunnistaminen, omatoimisuus, periksiantamattomuus, positiivinen asenne, proaktiivisuus, sisäinen motivaatio, kyky asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita, sitoutuneisuus, stressitilanteissa toimiminen, tinkimättömyys, tunteiden ja stressin käsittely, vastuullisuus, vastuunottaminen.

Kriteeri 4: Osaa toimia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tunnistaa roolinsa ohjaajana.

Pakollinen tieto. Joustavuutta ja aloitekykyä on avoimuus muutokselle, muutoksiin sopeutuminen, oma-aloitteisuus sekä toiminta uusissa tilanteissa.
Kerro osaamisestasi vapaamuotoisesti. Onko tehtävä kasvattanut sinun ammatillista osaamistasi? Aiotko hyödyntää ohjausosaamistasi myöhemmin vastaavissa tehtävissä, opiskelussa tai työssäsi? Muista myös, että voit hyödyntää osaamismerkkiä, kun haet opintosuorituksen osaamisen tunnistamista tai uutta työtehtävää.

Kriteeri: Osaa toimia ohjaajana kansainvälisessä yhteisössä (jos kyseessä kansainvälinen leiri)

Vapaavalintainen tieto. Kerro kansainvälisestä ohjaamisosaamisestasi, jos kyseessä on kansainvälinen leiri. Kansainvälinen osaaminen: kielitaito, kulttuurien kohtaaminen, suvaitsevaisuus
OHJE: Kerro tarkemmin esimieheltäsi, työkavereiltasi tai ohjattaviltasi saamastasi palautteesta.
Voit lisätä tähän liitteitä, jotka osoittavat ja täydentävät ohjausosaamistasi. Liite voi olla kuva-, video- tai tekstitiedosto.
Myöhemmin haluamme tutkia osaamismerkkien käyttöä sekä miten niitä on hyödynnetty esimerkiksi vapaaehtoistyön tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työtehtäviin hakemisessa. Toivomme, että saamme ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Kiitos etukäteen!
- tai -