Yhdistyshallinto (toteuttaja)


Yhdistyshallinto (toteuttaja)

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Siviksen toimintaa rahoittaa, arvioi ja valvoo Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

Sivis Study Centre is a nationwide adult education institution.

Avainsanat:

hallinto, järjestö, järjestöosaaminen, yhdistys
Merkin saaja hoitaa yhdistyksen hallintoa.

Yhdistyshallinto (toteuttaja)

Osaamismerkki on Opintokeskus Siviksen tunnustus henkilölle, joka hoitaa hallintoa yhdistyksessään. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella ja arvioitu Opintokeskus Siviksen asiantuntijatiimissä.

Merkin saaja osaa

  • selittää hallitustyöskentelyn ja taloudenhoidon vastuita ja velvollisuuksia yhdistyksessä,
  • laatia yhdistyksen toiminnassa ja hallinnossa tarvittavia asiakirjoja ja
  • noudattaa hyviä hallinto- ja kokouskäytäntöjä.


HAKEMUS

Avaa osaamisesi jokaisen osaamistavoitteen kohdalla vastaamalla lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. Muista kertoa myös konkreettisia esimerkkejä (esim. koulutuksen nimi)! Voit halutessasi lisätä tekstiin linkin, jonka takana on todisteita osaamisestasi.

  1. Mitä osaamisesi pitää sisällään ja miten se näkyy käytännössä?
  2. Missä ja miten olet hankkinut osaamisesi?
  3. Miten voisit kehittää osaamistasi?

Kun olet valmis, paina Lähetä hakemus. Voit myös tallentaa hakemuksesi ja palata siihen myöhemmin. Käsittelemme hakemukset 2 viikon kuluessa.


- tai -