Yhdistys yhteiskunnassa (toteuttaja)

Yhdistys yhteiskunnassa (toteuttaja)

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Siviksen toimintaa rahoittaa, arvioi ja valvoo Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

Sivis Study Centre is a nationwide adult education institution.

Avainsanat:

järjestö, järjestöosaaminen, yhdistys, yhteiskunta
Merkin saaja toimii yhdistyksessä ja edistää sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yhdistys yhteiskunnassa (toteuttaja)

Osaamismerkki on Opintokeskus Siviksen tunnustus henkilölle, joka toimii yhdistyksessä edistäen sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella ja arvioitu Opintokeskus Siviksen asiantuntijatiimissä.

Merkin saaja osaa

  • soveltaa yhdistystoimintaan liittyviä lakeja ja yhdistyksen sääntöjä,
  • organisoida yhdistyksen toimintaa,
  • kertoa yhdistyksen toiminnan merkityksestä yhteiskunnassa ja
  • tuoda yhdistyksensä äänen esiin yhteiskunnassa.


HAKEMUS

Avaa osaamisesi jokaisen osaamistavoitteen kohdalla vastaamalla lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. Muista kertoa myös konkreettisia esimerkkejä (esim. koulutuksen nimi)! Voit halutessasi lisätä tekstiin linkin, jonka takana on todisteita osaamisestasi.

  1. Mitä osaamisesi pitää sisällään ja miten se näkyy käytännössä?
  2. Missä ja miten olet hankkinut osaamisesi?
  3. Miten voisit kehittää osaamistasi?

Kun olet valmis, paina Lähetä hakemus. Voit myös tallentaa hakemuksesi ja palata siihen myöhemmin. Käsittelemme hakemukset 2 viikon kuluessa.


- tai -