Koulutustoiminnan johtaminen (toteuttaja)


Koulutustoiminnan johtaminen (toteuttaja)

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Siviksen toimintaa rahoittaa, arvioi ja valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

Avainsanat:

järjestö, johtaminen, koulutusosaaminen, yhdistys
Merkin saaja vastaa yhdistyksen / järjestön koulutustoiminnasta.

Koulutustoiminnan johtaminen (toteuttaja)

Osaamismerkki on Opintokeskus Siviksen tunnustus henkilölle, joka vastaa yhdistyksen/järjestön koulutustoiminnasta. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella ja arvioitu Opintokeskus Siviksen asiantuntijatiimissä.

Merkin saaja osaa

  • selvittää järjestön koulutustarpeet,
  • laatia järjestölleen koulutusstrategian (kokonaissuunnitelma) ja
  • tunnistaa hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet järjestön koulutuspalautteesta.


HAKEMUS

Avaa osaamisesi jokaisen osaamistavoitteen kohdalla vastaamalla lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. Muista kertoa myös konkreettisia esimerkkejä (esim. koulutuksen nimi)! Voit halutessasi lisätä tekstiin linkin, jonka takana on todisteita osaamisestasi.

  1. Mitä osaamisesi pitää sisällään ja miten se näkyy käytännössä?
  2. Missä ja miten olet hankkinut osaamisesi?
  3. Miten voisit kehittää osaamistasi?

Kun olet valmis, paina Lähetä hakemus. Voit myös tallentaa hakemuksesi ja palata siihen myöhemmin. Käsittelemme hakemukset 2 viikon kuluessa.


- tai -