Verkkopedagogiikka (toteuttaja)


Verkkopedagogiikka (toteuttaja)

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestämme ja toteutamme koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Arvojamme ovat aktiivisen kansalaistoiminnan, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen.

Toimintaamme ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Avainsanat:

digiosaaminen, järjestö, verkkopedagogiikka, yhdistys
Merkin saaja on verkkopedagogisten ratkaisujen käyttäjä yhdistyksessä/järjestössä.

Kriteerit

Verkkopedagogiikka (toteuttaja)

Osaamismerkki on Opintokeskus Siviksen tunnustus henkilölle, joka käyttää verkkopedagogiikkaa yhdistyksessä/järjestössä. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella ja arvioitu Opintokeskus Siviksen asiantuntijatiimissä.

Merkin saaja osaa

 • nimetä ja kuvata erilaisia oppimisalustoja,
 • suunnitella monimuoto- tai verkko-opetuksen toteutuksen,
 • rakentaa toteutuksen tueksi verkko-oppimisympäristön käyttäen ainakin yhtä (1) oppimisalustaa,
 • ohjata osallistujia etäopiskelun aikana ja
 • arvioida osallistujien osaamista.

Myöntäjän suosittelut

logo

Badge Finland

info@badgefinland.fi

Tämä organisaatio on jäsen Badge Finland -verkostossa.

Verkoston jäsenenä organisaatio edistää eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Open Badges -digitaalisten osaamismerkkien avulla.

Organisaatio tekee yhteistyötä niin verkoston jäsenten kuin muiden organisaatioiden kanssa levittääkseen tietoisuutta Open Badges -konseptista.

Badge Finland -verkoston verkkosivuilla jaetaan avoimesti tietoa verkoston jäsenistä ja toiminnasta.

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa

logo

Kiipulasäätiö

osaamismerkit@kiipula.fi

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa
logo

Kirkkokadun koulu

sakari.koistinen@edu.nurmes.fi

 • We recognise and trust this organisation for...

 • We share the same values as this organisation

 • This organisation is a trusted member of our network

 • We recognise badges issued by this organisation

 • We issue badges created by this organisation

 • We share badges with this organisation

 • We design or co-create badges in collaboration with this organisation

 • Badges created and issued by this organisation align with our standards

logo

Koulutuskeskus Salpaus

salpaus@salpaus.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

logo

Maaseudun Sivistysliitto

maaseudunsivistysliitto@msl.fi

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Tunnustamme tämän organisaation myöntämät merkit

 • Myönnämme tämän organisaation merkkejä
 • We share the same values as this organisation

 • This organisation is a trusted member of our network

 • We collaborate with this organisation

 • We share badges with this organisation

 • We design or co-create badges in collaboration with this organisation

 • Badges created and issued by this organisation align with our standards

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon.

 • Tunnustamme tämän organisaation myöntämät merkit.

 • Tämän organisaation luomat ja myöntämät merkit vastaavat standardejamme.

logo

Saarni Learning Oy

info@discendum.com

Discendum tekee yhteistyötä Opintokeskus Siviksen kanssa. Yhteistyömme koskee Open Badges -osaamismerkkien kehittämistä ja erityisesti verkostoja tukevien merkkistrategioiden kehittämistä. Sivis on ollut avainasemassa Open Badge Factory -alustan kehitystyössä, se on aktiivinen osaamismerkkien puolestapuhuja ja tehokas toimija suomalaisessa Open Badges -yhteisössä. Discendum tunnustaa Opintokeskus Siviksen osaamisen arviointiin ja tunnustamiseen liittyvää asiantuntemusta ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.

logo

Sedu

opinlakeus@sedu.fi

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

logo

Suomen eOppimiskeskus ry

info@eoppimiskeskus.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

Partio on elämää ja seikkailua. Partiossa lapsi ja nuori oppii yhdessä tekemistä, yhteistyötaitoja ja yhteisöllisyyttä. Partio tukee nuoria kasvamaan vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja kannustaa heitä itsensä kehittämiseen sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on maamme suurin nuorisojärjestö ja osa maailmanlaajuista partioliikettä, jossa on 38 miljoonaa jäsentä. Suomessa on 70 000 partiolaista. Partioliike on perustettu 1907. Suomeen liike tuli 1910.

Suomen Partiolaiset tekee laajaa yhteistyötä Opintokeskus Siviksen kanssa mm. digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen, luomisen ja käyttöön oton parissa. Suomen Partiolaiset tunnustaa Opintokeskus Siviksen yhdistystoimintaan, osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun. Suomen Partiolaiset myöntää Siviksen toteuttamia merkkejä.