Digitaalisuus (toteuttaja)

Digitaalisuus (toteuttaja)

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Siviksen toimintaa rahoittaa, arvioi ja valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

Avainsanat:

digiosaaminen, digitaalisuus, järjestö, yhdistys
Merkin saaja on digitaalisten välineiden ja palvelujen käyttäjä yhdistyksessä/järjestössä.

Digitaalisuus (toteuttaja)

Osaamismerkki on Opintokeskus Siviksen tunnustus henkilölle, joka käyttää digitaalisia välineitä ja palveluja yhdistyksessä/järjestössä. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella ja arvioitu Opintokeskus Siviksen asiantuntijatiimissä.

Merkin saaja osaa

  • nimetä ja luokitella digitaalisia välineitä ja palveluita,
  • käyttää muutamia välineitä ja palveluja,
  • suunnitella välineiden ja palveluiden käyttöä oman yhdistyksen/järjestön toiminnan tukena.


HAKEMUS

Avaa osaamisesi jokaisen osaamistavoitteen kohdalla vastaamalla lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. Muista kertoa myös konkreettisia esimerkkejä (esim. koulutuksen nimi)! Voit halutessasi lisätä tekstiin linkin, jonka takana on todisteita osaamisestasi.

  1. Mitä osaamisesi pitää sisällään ja miten se näkyy käytännössä?
  2. Missä ja miten olet hankkinut osaamisesi?
  3. Miten voisit kehittää osaamistasi?

Kun olet valmis, paina Lähetä hakemus. Voit myös tallentaa hakemuksesi ja palata siihen myöhemmin. Käsittelemme hakemukset 2 viikon kuluessa.


- tai -