Biotalousosaaja (I-taso)

Biotalousosaaja (I-taso)

logo

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

openbadge@karelia.fi

Tags:

avoin-korkeakoulutus, biotalous
Karelia-ammattikorkeakoulu on myöntänyt tämän Open badge -osaamismerkin opiskelijalle, joka on suorittanut yhteensä vähintään 10 opintopistettä Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuopintoja suomalaisten avointen korkeakoulujen valikoidusta verkko-opintotarjonnasta, mukaan lukien pakollisen Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämän Näkökulmia biotalouteen (2 op) -opintojakson.

Criteria

Kriteerit – Opiskelija on tutustunut opinnoissaan biotalouden käsitteeseen yhteiskunnallisena ilmiönä sekä kansallisesti että linkitettynä eurooppalaiseen viitekehykseen, biotalouteen liittyviin keskeisiin toimialoihin, käsitteisiin ja toimijoihin sekä alan tulevaisuuden visioihin. Opintokokonaisuuden valinnaiset opintojaksot opiskelija on suunnannut omia osaamistarpeitaan palvelevaksi osaamissalkun kulloinkin voimassa olevasta tarjonnasta.

Osaaminen – Opiskelija osaa määritellä biotalouden käsitteen, siihen liittyvät toimialat ja keskeiset sidosryhmät Suomessa. Osaa hahmottaa Suomen biotalousstrategian keskeiset tavoitteet ja liittymäpinnan elinkeinoelämään. Osaa visioida biotalouden tulevaisuutta Suomessa ja tunnistaa oman paikkansa ja osaamisensa biotaloustoimijoiden kentässä. On laajentanut osaamistaan valitsemillaan biotalouden osa-alueilla. Osaa soveltaa oppimaansa aikaisemmin opitun osaamisen lisäarvoksi. Osaa opiskella itseohjautuvasti erilaisissa verkko-opintoympäristöissä usean eri korkeakoulun opintojaksoilla.


Voit hakea Biotalousosaaja (I-taso) digitaalisen osaamismerkin, kun olet suorittanut Näkökulmia biotalouteen -opintojakson (2 op, Karelia-ammattikorkeakoulu) sekä vähintään 8 opintopisteestä muita biotalousasiantuntijan osaamissalkkuopintoja. Suoritusten osoittamiseksi tarvitset jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta pdf-muotoisen opintosuoritusotteen, jonka olet saanut opintojakson järjestäneestä korkeakoulusta. Osaamissalkkuun voit sisällyttää opintoja, jotka olet suorittanut vuoden 2016 aikana tai myöhemmin.


Lataa tähän opintosuoritusotteet niistä opintojaksoista, jotka haluat sisällyttää Biotalousosaajan digitaaliseen osaamismerkkiin (I-taso). Merkin saadaksesi, sinun täytyy olla suorittanut vähintään 10 op Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuopintoja (sisältäen pakollinen opintojakso Näkökulmia biotalouteen 2 op, Karelia-ammattikorkeakoulu).
Kirjaa tähän kenttään ne opintojaksot, jotka haluat sisällytettäväksi Biotalousosaajan osaamismerkkiisi.
- or -