Fundraiser

Fundraiser

Tags:

entreprenörsskap, företagsamhet, kommunikation, Ledarskap, marknadsföring, medelanskaffning, projektkunnande, scouting
Open Badgen beviljas åt en person som har införskaffat ett kunnande om medelanskaffning i scoutingen. Kompetensen kan ha utvecklats till exempel genom att vara ansvarig för en fundraising kampanj eller medan personen har fungerat som chef för julkampanjen. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry är Finlands största ungdomsorganisation. Årligen deltar över 65 000 personer i verksamheten. Scoutingens målsättning är att stöda barn och ungas utveckling och uppväxt.

Criteria

Mottagaren:

  • kan anpassa en nationell medelanskaffningskampanj till lokala förhållanden och genomföra den.
  • inser vikten av fundraising som en förutsättning för allmännyttiga organisationers verksamhet.
  • kan leda planeringen och förverkligandet av en lokal fundraisingkampanj.
  • kan planera och förverkliga den interna och externa kommunikationen och marknadsföringen av kampanjen.
  • kan leda, handleda och uppmuntra barn, unga och vuxna i de olika skedena av medelanskaffningen, till exempel i försäljningen av kampanjprodukter.
  • kan utvärdera vad hen lärt sig och den egna utvecklingen under processens gång.

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hej,

Vad roligt att du tänker ansöka om en Open Badge!

Det är bra att komma ihåg att informationen och eventuella bilagor i ansökan är offentliga om du inte ändrar på offentlighetsinställningarna senare på Open Badge Passport sidan. Fråga därför alltid om lov ifall din ansökan innehåller information om någon annan och undvik att skriva andras personuppgifer.


Beskriv kortfattat i vilket projekt eller uppdrag som du har utvecklat din kompetens som fundraiser och hur länge du verkade i det. Om det är fråga om en kampanj får du gärna också kommentera hur mycket medel ni samlade in. Ifall ni sålde något så kan du också gärna beskriva vilka produkter ni sålt och till vem och hur det gjordes i praktiken.
Beskriv hur du förberedde dig för medelanskaffningen: innehållet, förväntningarna på dig som ledare och förverkligandet av kampanjen. (Gick du på en utbildning, blev du introducerad eller på något annat sätt?)
Beskriv hur du utvecklat din kompetens i projekthantering i uppdraget eller kamoanjen. Berätta kort om medelanskaffningsprojektet, dess målsättningar och hur du har planerat projektetet (t.ex. med hjälp av en projektplan).
Beskriv hur du ledde personerna som var med medelanskaffningen.
Beskriv hur du ledde/ förverkligade den interna och externa kommunikationen i samband med medelanskaffningen.
Om det i ditt uppdrag ingick att utbilda andra personer i medelanskaffning, produkterna som ni sålde eller annat, kan du beskriva det här. Vilka utbildningar ordnade du och vem riktade de sig till. Hur stödde utbildningen medelanskaffningens målsättningar?
Här ber vi dig utvärdera kort hur de målsättningar du lade upp eller er kampanj i sin helhet lyckades. Du kan t.ex. svara på följande frågor: Hur förverkligades medelanskaffningen/kampanjen? Uppnådde ni målsättningarna? Varför, varför inte? Vad skulle du utveckla tills nästa gång om du skulle göra en liknande medelanskaffningen igen?
Här kan du till exempel bifoga projektplanen, målsättningsuppföljningen för en försäljningskampanj eller något annat dokument som du tycker att synliggör ditt kunnande inom medelanskaffning/projekthantering.
Här kan du till exempel bifoga projektplanen, målsättningsuppföljningen för en försäljningskampanj eller något annat dokument som du tycker att synliggör ditt kunnande inom medelanskaffning/projekthantering.
- or -