Kursansvarig

Kursansvarig

Tags:

ledarskap, ledning, och, pedagogiskt, utbildning, utbildningsplanering, utvärdering
Att fungera som kursansvarig förutsätter kompetens inom utbildningsplanering och utvärdering samt mångsidigt pedagogiskt kunnande, god organisationsförmåga och målinriktat ledarskap.

Criteria

  • Har haft helhetsansvar för en utbildning och ansvarat för praktiska arrangemang

Den kursansvarige har haft huvudansvaret för att kursen förverkligats på ett kvalitativt och målinriktat sätt. Inför utbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inom kursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över praktiska arrangemang tillsammans med kanslipersonalen. De praktiska arrangemangen gäller bl.a. kurslokalen, arrangemang gällande maten, att se till att nödvändig utrustning och material som behövs kommer med och att kursbrevet innehåller all den information kursdeltagarna behöver inför kursen.

  • Har lett en kursstab

Före kursen har den kursansvarige sett till att en kursstab rekryterats, lett planeringsarbetet inför kursen och gjort handslag med alla i kursstaben. Att göra handslag innebär att den kursansvarige träffar alla i kursstaben för att beskriva alla enskilda uppdrag, komma överens om arbetssätt samt diskutera utbildarnas personliga målsättningar. Den kursansvarige håller också en avslutande diskussion efter kursen med alla utbildare. Den kursansvarige arbetar målinriktat och lägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen.

  • Har ett mångsidigt pedagogiskt kunnande

Den kursansvarige förstår vikten av användningen av mångsidiga utbildningsmetoder för att stöda lärandet hos flera. Den kursansvarige kan stöda kursstaben i att välja ändamålsenliga utbildningsmetoder. Hen ser till att utbildningen blir en pedagogiskt fungerande helhet, med mångsidiga utbildningsmetoder t.ex aktiverande övningar och friluftspedagogiska element.

  • Har utvärderat utbildningen som helhet och skrivit en slutrapport

Efter utbildningen rapporterar den kursansvarige för utbildningens förverkligande. I slutrapporten gör kursstaben en självutvärdering av kursen och tar del av deltagarutvärderingen. Kursstaben ger utvecklingsförslag och skriver ner sina tips åt följande kursstab.

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hej,

Vad roligt att du tänker ansöka om en Open Badge!

Kryssa i de påståenden som stämmer med ditt agerande som kursansvarig, om du vill kan du kommentera dina val före du fritt berättar hur du utvecklats i ditt uppdrag under tidsperioden.

Det är bra att komma ihåg att informationen och eventuella bilagor i ansökan är offentliga om du inte ändrar på offentlighetsinställningarna senare på Open Badge Passport sidan. Fråga därför alltid om lov ifall din ansökan innehåller information om någon annan och undvik att skriva andras personuppgifer.


Den kursansvarige har haft huvudansvaret för att kursen förverkligats på ett kvalitativt och målinriktat sätt. Inför utbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inom kursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över praktiska arrangemang tillsammans med kanslipersonalen. De praktiska arrangemangen gäller bl.a. kurslokalen, arrangemang gällande maten, att se till att nödvändig utrustning och material som behövs kommer med och att kursbrevet innehåller all den information kursdeltagarna behöver inför kursen.
Före kursen har den kursansvarige sett till att en kursstab rekryterats, lett planeringsarbetet inför kursen och gjort handslag med alla i kursstaben. Att göra handslag innebär att den kursansvarige träffar alla i kursstaben för att beskriva alla enskilda uppdrag, komma överens om arbetssätt samt diskutera utbildarnas personliga målsättningar. Den kursansvarige håller också en avslutande diskussion efter kursen med alla utbildare. Den kursansvarige arbetar målinriktat och lägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen.
Den kursansvarige förstår vikten av användningen av mångsidiga utbildningsmetoder för att stöda lärandet hos flera. Den kursansvarige kan stöda kursstaben i att välja ändamålsenliga utbildningsmetoder. Hen ser till att utbildningen blir en pedagogiskt fungerande helhet, med mångsidiga utbildningsmetoder t.ex aktiverande övningar och friluftspedagogiska element.
Efter utbildningen rapporterar den kursansvarige för utbildningens förverkligande. I slutrapporten gör kursstaben en självutvärdering av kursen och tar del av deltagar-utvärderingen. Kursstaben ger utvecklingsförslag och skriver ner sina tips åt följande kursstab.
- or -