Utbildare

Utbildare

Tags:

kunnande, ledning, och, pedagogiskt, utbildning, utbildningsplanering
Att fungera som utbildare förutsätter kompetens inom utbildningsplanering och utvärdering samt mångsidigt pedagogiskt kunnande och ämneskännedom.

Criteria

Mottagaren:

  • Har fungerat som utbildare och ansvarat för planeringen av utbildningspass

Utbildaren har ansvarat för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarna för utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det en modulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen. Utbildaren utgår från modulbeskrivningen i utbildningsplaneringen, men formar utbildningens innehåll enligt deltagarnas kunskapsnivå samt eventuella önskemål/förväntningar. Planeringen av utbildningspasset omfattade både innehållet och utbildningsmetoder.

  • Har ett mångsidigt pedagogiskt kunnande och har använt mångsidiga utbildningsmetoder

Utbildaren förstår vikten av användningen av mångsidiga utbildningsmetoder för att stöda lärandet hos flera. Utbildaren presenterar innehållet på ett utförligt och lättbegripligt sätt. Detta kräver ett starkt ämneskunnande. Utbildaren kan vid behov justera innehåll och metoder under utbildningspasset och kan aktivera deltagarna. Utbildaren kan använda sig av mångsidiga utbildningsmetoder t.ex. aktiverande övningar och friluftspedagogiska element. Utbildaren förbereder utbildningens material så att det vid behov även lämpar sig för utomhusbruk. Utbildaren använder sig också av möjligt stödjande material såsom böcker, info-häften eller motsvarande.

  • Har gjort en självutvärdering och utvärderat utbildningen som helhet

Efter genomförd utbildning har utbildaren gjort en självutvärdering samt tagit del av deltagarutvärderingen av kursen som helhet. Utbildaren använder utvärderingen som stöd för att utvecklas vidare som utbildare.

  • Har erfarenhet av att samarbeta med andra utbildare

En utbildning förverkligas oftast av minst två utbildare och ibland av en hel kursstab. Utbildaren samarbetar med de andra utbildarna för att förverkliga en fungerande utbildning, med mångsidiga utbildningsmetoder och bra balans gällande innehållet. Utbildaren är aktivt med och planerar utbildningen som helhet. Kursstaben lägger tillsammans upp målsättningarna för kursen och utbildaren bidrar med sin insats till att kursens målsättningar uppnås.

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hej,

Vad roligt att du tänker ansöka om en Open Badge!

Kryssa i de påståenden som stämmer med ditt agerande som utbildare, om du vill kan du kommentera dina val före du fritt berättar hur du utvecklats i ditt uppdrag under tidsperioden.

Det är bra att komma ihåg att informationen och eventuella bilagor i ansökan är offentliga om du inte ändrar på offentlighetsinställningarna senare på Open Badge Passport sidan. Fråga därför alltid om lov ifall din ansökan innehåller information om någon annan och undvik att skriva andras personuppgifer.


Utbildaren har ansvarat för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarna för utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det en modulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen. Utbildaren utgår från modulbeskrivningen i utbildningsplaneringen, men formar utbildningens innehåll enligt deltagarnas kunskapsnivå samt eventuella önskemål/förväntningar. Planeringen av utbildningspasset omfattade både innehållet och utbildningsmetoder.
Utbildaren förstår vikten av användningen av mångsidiga utbildningsmetoder för att stöda lärandet hos flera. Utbildaren presenterar innehållet på ett utförligt och lättbegripligt sätt. Detta kräver ett starkt ämneskunnande. Utbildaren kan vid behov justera innehåll och metoder under utbildningspasset och kan aktivera deltagarna. Utbildaren kan använda sig av mångsidiga utbildningsmetoder t.ex. aktiverande övningar och friluftspedagogiska element. Utbildaren förbereder utbildningens material så att det vid behov även lämpar sig för utomhusbruk. Utbildaren använder sig också av möjligt stödjande material såsom böcker, info-häften eller motsvarande.
Efter genomförd utbildning har utbildaren gjort en självutvärdering samt tagit del av deltagarutvärderingen av kursen som helhet. Utbildaren använder utvärderingen som stöd för att utvecklas vidare som utbildare.
En utbildning förverkligas oftast av minst två utbildare och ibland av en hel kursstab. Utbildaren samarbetar med de andra utbildarna för att förverkliga en fungerande utbildning, med mångsidiga utbildningsmetoder och bra balans gällande innehållet. Utbildaren är aktivt med och planerar utbildningen som helhet. Kursstaben lägger tillsammans upp målsättningarna för kursen och utbildaren bidrar med sin insats till att kursens målsättningar uppnås. Du har arbetat i en kursstab/med andra utbildare för att förverkliga utbildningen.
- or -