Opettajan työelämäverkostot ja yritysyhteistyö

Opettajan
työelämäverkostot ja yritysyhteistyö

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Avainsanat:

yrittäjyyskasvatus
Oman alan työelämäverkostojen ja yritysyhteistyön hyödyntäminen

Yrittäjyyden työelämälähtöiset verkostot - osaamismerkki

OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  1. Miten oppilaitos voi tukea työelämäverkostojen kehittämistä ja ylläpitämistä?
  2. Miten hyödynnät työelämäverkostoja sekä yrityksiä oman alasi opetustyössä, ohjauksessa ja arvioinnissa?
  3. Millaiset opetus- ja ohjausmenetelmät lisäävät oppijan tietoutta yrittäjämäisestä työskentelystä, yrittäjyydestä sekä lisäävät yrittäjyyshalukkuutta?
  4. Kun olet vastannut kysymyksiin 1-3, niin käy haastattelemassa valitsemaasi yrittäjää alla olevilla kysymyksillä ja pohdi saamiasi vastauksia:

.

  • Tekevätkö yritykset ja oppilaitokset riittävästi yhteistyötä?
  • Millaista yhteistyötä yrittäjä voisi/haluaisi tai tekee oppilaitoksen kanssa?
  • Millaisia kokemuksia yrittäjällä on ollut työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta/harjoittelijoista?

Osaamismerkkihakemuksen ohje:

Dokumentoi pohdintasi ja linkitä dokumentti merkkihakemukseen.
Lisää käyttämäsi lähteet.


Merkki myönnetään osaamisen osoittamisen jälkeen.


- tai -