Varainhankintaosaaja


Varainhankintaosaaja

Avainsanat:

johtaminen, liiketoiminta, markkinointi, partio, projektiosaaminen, varainhankinta, viestintä, yrittäjyys
Osaamismerkki myönnetään henkilölle, joka on osoittanut osaamisensa paikallisyhdistyksen varainhankinnan toteuttamisessa. Osaaminen on voitu osoittaa esimerkiksi toimimalla joulun varainhankintakampanjan päällikkönä partion paikallisyhdistyksessä tai vastaamalla esimerkiksi yhdistyksen avustusprosessista. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Partion tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden.

Kriteerit

Merkin saaja:

  • osaa soveltaa valtakunnallisen varainhankintakampanjan paikallistason toteutukseksi.
  • ymmärtää varainhankinnan merkityksen yleishyödyllisen järjestön toimintaedellytysten turvaamisessa.
  • osaa johtaa paikallisen varainhankintakampanjan suunnittelua ja toteutusta.
  • osaa suunnitella varainhankintaa ja/tai kampanjaa tukevaa sisäistä ja ulkoista viestintää ja markkinointia.
  • osaa johtaa, ohjata ja kannustaa eri ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia varainhankintaan liittyvissä asioissa, esimerkiksi kampanjatuotteiden myyntityössä.
  • arvioi oppimaansa ja omaa kehittävän työskentelyotteen.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Moi merkin hakija!

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen:

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.


Valitse listasta partiopiirisi.
Kuvaile tiiviisti, millaisessa varainhankintaan liittyvässä vapaaehtoistehtävässä tai kampanjassa olet toiminut ja kuinka kauan tehtäväsi on kestänyt. Kerro esimerkiksi, miten olet tehtävässäsä toimiessasi vastannut varainhankinnassa. Mikäli kyseessä on kampanja (esimerkiksi partion adventtikalenterikampanja), kerro myös, miten kampanjassa on kerätty rahoja. Mikäli kyseessä on myyntikampanja, kerro, mitä tuotteita on myyty ja kenelle sekä kuka myyntityötä on toteuttanut.
Kerro, miten olet perehtynyt varainhankintaan tai varainhankintakampanjan toteuttamiseen tai johtamiseen esimerkiksi koulutuksen, perehdytyksen tai muun perehtymisen kautta.
Kerro, millaista projektiosaamista tehtävässä toimiessasi olet hankkinut. Kuvaile lyhyesti, millainen varainhankintaprojekti on ollut kyseessä, mitkä sen tavoitteet ovat olleet ja miten olet projektin suunnitellut (esim. projektisuunnitelma).
Kerro, miten johdit muita varainhankintaan osallistuneita henkilöitä.
Kerro, miten johdit/toteutit varainhankinta(kampanja)nne sisäistä ja ulkoista viestintää.
Mikäli tehtävääsi/johtamaasi kampanjaan on sisältynyt muiden kouluttamista esimerkiksi tuotteiden myyntiin, kerro tässä asiasta. Kuvaile, millaista koulutusta olet järjestänyt, kenelle se oli suunnattu ja miten se tuki varainhankinnalle asetettuja tavoitteita.
Arvioi tässä lyhyesti, miten varainhankinnalle asetetut tavoitteet tai varainhankintakampanjanne onnistui. Vastaa esimerkiksi kysymyksiin, miten varainhankinta/kampanjan toteutus onnistui, toteutuivatko tavoitteet, miksi/miksi ei sekä mitä kehittäisit jatkossa, jos toteuttaisit vastaavan varainhankintakeinon tai -kampanjan uudelleen,
Liitä tähän esimerkiksi varainhankintakampanjanne projektisuunnitelma, myyntikampanjan myyntitavoiteseurantanne tai muu valitsemasi dokumentti, joka osoittaa varainhankinnan/projektinhallinnan taitojasi.
Liitä tähän esimerkiksi varainhankintakampanjanne projektisuunnitelma, myyntikampanjan myyntitavoiteseurantanne tai muu valitsemasi dokumentti, joka osoittaa varainhankinnan/projektinhallinnan taitojasi.
- tai -