DigiErko Tulevaisuuden työ

DigiErko Tulevaisuuden työ

Tags:

digierko
OSAAMISTAVOITTEET Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin sekä tunnistaa, millaista osaamista tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan ja mitä se merkitsee koulutuksen kehittämisessä, opetuksen tavoitteissa, pedagogisessa toteutuksessa sekä opettajan työssä.

KRITEERIT:

Henkilö

  • osaa arvioida työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutuksia eri ammatteihin sekä työntekijältä vaadittavaan osaamiseen erityisesti omalla alalla.

  • osaa analysoida, mitä muutokset merkitsevät oman alan koulutuksen kehittämisessä, opetuksen tavoitteissa sekä pedagogisessa toteutuksessa.

  • osaa arvioida digitaalisen työskentelyn mahdollisuuksia työelämäpedagogiikan soveltamisessa ja kehittämisessä.

  • osaa arvioida pedagogisen ajattelunsa muutostarpeen kohti digiajan pedagogiikkaa.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseesi oman alasi ammatteihin liittyviä työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutuksia kuvaava kaavio (esim. mindmap). Kuvaa jokin konkreettinen yrityselämän esimerkki. Liitä mukaan myös selvitys siitä, mitä toimenpiteitä muutokset edellyttävät omassa työssäsi.


Kuvaile ohjeen mukaan osaamistasi alla oleviin kenttiin.


Verkko-osoitteet
- or -