Sivisverkko PÄÄKÄYTTÄJÄ

Sivisverkko PÄÄKÄYTTÄJÄ

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 80 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 47 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 37 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 140 000.

Siviksen toimintaa rahoittaa, arvioi ja valvoo Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

Sivis Study Centre is a nationwide adult education institution.

Avainsanat:

Sivisverkko
Merkki on tunnustus henkilön työstä Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä.

Opintokeskus Sivis logo

Sivisverkon pääkäyttäjä on henkilö, joka on toiminut vähintään yhden vuoden Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä. Merkin saaja osaa

  • laatia koulutuksen kokonaissuunnitelman ja vuosisuunnitelman omalle järjestölle ja viedä sen Sivisverkkoon,

  • suunnitella ja toteuttaa järjestön sisäisen tuntijaon,

  • suunnitella ja laatia opintojaksomalleja,

  • informoida ja ohjata oman järjestön muita käyttäjiä Sivisverkkoon liittyvissä asioissa ja

  • välittää tietoa Sivisverkkoon liittyvistä kehitystarpeista Opintokeskus Sivikselle.


Tällä hakulomakkeella voit hakea Sivisverkko PÄÄKÄYTTÄJÄ -osaamismerkkiä. Täytä hakemukseen nimesi ja sähköpostisoitteesi, johon haluat vastaanottaa osaamismerkin sekä vastaa muutamaan kysymykseen. Sen jälkeen paina Lähetä. Saat osaamismerkin ja ohjeet sen vastaanottamiseen sähköpostiisi muutaman päivän sisällä. Osaamismerkki on voimassa 3 vuotta (36 kk), jonka jälkeen se tulee hakea uudelleen.


- tai -