Sivisverkko PÄÄKÄYTTÄJÄ

Sivisverkko PÄÄKÄYTTÄJÄ

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Siviksen toimintaa rahoittaa, arvioi ja valvoo Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

Sivis Study Centre is a nationwide adult education institution.

Avainsanat:

Sivisverkko
Merkki on tunnustus henkilön työstä Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä.

Opintokeskus Sivis logo

Sivisverkon pääkäyttäjä on henkilö, joka on toiminut vähintään yhden vuoden Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä. Merkin saaja osaa

  • laatia koulutuksen kokonaissuunnitelman ja vuosisuunnitelman omalle järjestölle ja viedä sen Sivisverkkoon,

  • suunnitella ja toteuttaa järjestön sisäisen tuntijaon,

  • suunnitella ja laatia opintojaksomalleja,

  • informoida ja ohjata oman järjestön muita käyttäjiä Sivisverkkoon liittyvissä asioissa ja

  • välittää tietoa Sivisverkkoon liittyvistä kehitystarpeista Opintokeskus Sivikselle.


Tällä hakulomakkeella voit hakea Sivisverkko PÄÄKÄYTTÄJÄ -osaamismerkkiä. Täytä hakemukseen nimesi ja sähköpostisoitteesi, johon haluat vastaanottaa osaamismerkin sekä vastaa muutamaan kysymykseen. Sen jälkeen paina Lähetä. Saat osaamismerkin ja ohjeet sen vastaanottamiseen sähköpostiisi muutaman päivän sisällä. Osaamismerkki on voimassa 3 vuotta (36 kk), jonka jälkeen se tulee hakea uudelleen.


- tai -