Metsäosaaja

Metsäosaaja

Avainsanat:

elinkeino, HAMK, metsä, metsäala, metsäkasvatus, metsäosaaja, metsäosaamismerkki, metsäsuhde, monimuotoisuus, osaamismerkki, partio, retkeily
Metsäosaajan merkki myönnetään henkilölle, joka hallitsee perustiedot metsästä ja metsäalasta. Merkkiä suositellaan 15-vuotiaasta ylöspäin. Osaamismerkki on kehitetty yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Kriteerit

Merkin saaja:

 • Osaa järjestää retken, toimia ohjaajana sekä markkinoida tapahtuman.
 • Osaa hyödyntää luontoa omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.
 • Osaa havainnoida luonnossa liikkuessaan metsien erilaisia käyttömuotoja ja osaa kertoa niistä muille.
 • Osaa liikkua maastossa karttojen avulla ja käyttää satelliittipaikannuslaitetta.
 • Tuntee suomalaisen luonnon ominaispiirteet ja osaa liikkua siellä havainnoiden ympäristöä.
 • Ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja osaa toimia sen puolesta.
 • Tunnistaa luonnonsuojelualueiden ominaispiirteitä ja osallistuu niiden hoitoon ja käyttöön.
 • Tunnistaa keskeiset metsäkasvit, keskeiset puu- ja pensaslajit sekä erilaiset kasvupaikat.
 • Ymmärtää suomalaisen metsänhoidon käsitteet, toimintatavat ja pääpuulajit.
 • Tuntee ja osaa käyttää erilaisia työvälineitä metsän tutkimiseen ja arvioimiseen.
 • On tutustunut 3-5 erilaiseen metsäalan ammattiin.
 • Tietää, minkälaisia koulutusvaihtoehtoja metsäalan ammatteihin tarvitaan ja missä niitä voi opiskella.

Arviointi on tehty hakijan toimittamien dokumenttien ja itsearvioinnin pohjalta.

Myöntäjän suosittelut

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Merkkihakemus perustuu metsäalalla hyödyllisen osaamisen kuvaamiseen ja itsearvioon:

 • metsä toimintaympäristönä
 • metsässä liikkuminen
 • metsien monimuotoisuus
 • metsä elinkeinona
 • Kohti metsäalaa!

METSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ: Retken tai leirin suunnittelussa ja toteutuksessa opitaan monia taitoja, jotka ovat hyödyllisiä erilaisissa metsäalan tehtävissä. Myös luontomatkailu tulee tutuksi kuin huomaamatta. Osaat järjestää retken, toimia ohjaajana sekä markkinoida järjestämääsi tapahtumaa. Osaat myös hyödyntää luontoa omien kiinnostuksen kohteittesi mukaisesti.

METSÄSSÄ LIIKKUMINEN: Tunnet suomalaisen luonnon ominaispiirteet ja osaat liikkua siellä havainnoiden ympäristöä. Luonnossa liikkuessaan osaat havainnoida metsien erilaisia käyttömuotoja ja osaat kertoa niistä muille. Osaat liikkua maastossa karttojen, ilmakuvien ja satelliittipaikannuslaitteen avulla, sekä osaat käyttää luontoa toimintaympäristönä.

METSIEN MONIMUOTOISUUS: Ymmärrät luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja osaat toimia sen puolesta. Tunnistat luonnonsuojelualueiden ominaispiirteitä ja olet osallistunut niiden hoitoon ja käyttöön. Tunnistat keskeiset metsäkasvit, keskeiset puu- ja pensaslajit sekä erilaiset kasvupaikat. Tunnistat keskeiset metsissä elävät linnut, nisäkkäät, metsämarjat ja hyötysienet.

METSÄT ELINKEINONA: Ymmärrät suomalaisen metsänhoidon peruskäsitteet, toimintatavat ja pääpuulajit. Osaat käyttää erilaisia työvälineitä metsän tutkimiseen ja arvioimiseen.

KOHTI METSÄALAA: Arvioit omaa kiinnostustasi metsäalaan ja metsiin.

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen:

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.

Liitteet (HUOM! Liitteet ovat julkisia, vältä henkilötietoja ja muista tarvittaessa luvat esim. kuvien käyttämiseen. )

Voit lisätä tähän liitteitä, jotka osoittavat ja täydentävät osaamistasi. Liite voi olla kuva-, video- tai tekstitiedosto.


Kerro tässä kohtaa ytimekkäästi minkälaisia retki- tai leirirakennelmia olet tehnyt ja miten olet ne toteuttanut. Liittä mukaan kuva tai video rakennelmasta. Esimerkki: Rakennan kesäleirin ruokailukatoksen. Kerro myös yhdestä leirille tai retkelle toteutetusta ohjelmasta, sen suunnittelusta ja toteutuksesta. Liitä mukaan kuva tai video. Esimerkki: järjestän lajintunnistus -ohjelman kesäleirille.
Kerro tässä kohtaa ytimekkäästi luonnossa liikkumiseen liittyvistä taidoistasi. Laadi lyhyt kuvaus retkeilytaidoistasi ja suorittamastasi retkestä. Kerro myös, minkälaisia metsässä liikkumista helpottavia apuvälineitä (GPS, kompassi yms.) osaat käyttää. Kuvaus voi olla esimerkiksi blogikirjoitus, vlogi tai muu kuvaus luontoretkestä ja matkalla havaituista asioista sekä käytetyistä retkeilytaidoista ja välineistä.
Kerro tässä osiossa luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä taidoistasi. Näitä taitoja ovat esimerkiksi kasvien ja eläinlajien tunnistus sekä erilaisten kasvupaikkojen tunnnistaminen. Todisteena taidoista voi toimia esimerkiksi luonnonhoitotalkoista kertova raportti (video tai kertomus) tai kuvaus luonnon monimuotoisuudesta videon, kuvakollaasin tai kertomuksen avulla.
Tässä kohtaa kerrot metsien käsittelyyn, erilaisiin työvälineisiin sekä metsätalouteen liittyvistä taidoistasi. Voit esimerkiksi laatia lyhyen opetusvideon, jossa kerrot metsän mittaukseen tai metsätöihin liittyvästä taidosta. Voit laatia kuvauksen lähimetsästä ja sen sisältämästä puustosta. Voit myös laatia blogitekstin osallistumisesta metsänhoitotöihin ammattilaisen johdolla.
Arvioit omaa kiinnostustasi metsäalalle. Aloita kertomalla videolle tai tekstinä, mitä mielikuvia metsäala herättää. Mikä metsässä kiinnostaa? Arvioi myös omaa kiinnostustasi metsäalalle. Onko tieto ja tutustuminen lisännyt kiinnostustasi metsiä ja metsäalaa kohtaan? Miltä metsäala työalana sinusta vaikuttaa ja mikä metsässä kiinnostaa? Kuvaa myös vähintään kolme erilaista metsäalan ammattia ja kerro mitä näissä ammateissa tehdään.
- tai -