O365 Planner

O365 Planner

Avainsanat:

kehitys, O365, Planner, projektihallinta, tehtävienhallinta, tiimityö
Osaa hyödyntää Planneria omien, tiimin tai projektitehtävien hallintaan.

Osaaminen: Osaa navigoida eri suunnitelmien välillä ja merkitä niitä suosikeiksi. Osaa luoda tehtäviä Planneriin, määritellä tehtävälle tekijän, aikataulun, luoda ja valita tehtävälle oikean säilön sekä kommentoida tehtävää. Osaa hallinnoida myös itselle luotuja tehtäviä.

Osaamisen näyttö: Liitä osaamismerkkihakemukseen kuvaruutukaappaus 1) Planner-keskus näkymästä 2) Plannerin tehtäväkortista, jossa näkyy tehtävän tekijä, status, aikataulu ja tehtävään kirjattu kommentti 3) lyhyt kuvaus siitä, mihin tarkoitukseen ja miten hyödynnät Planneria omassa työssäsi.Lyhyt kuvaus siitä mihin tarkoitukseen ja miten hyödynnät Planneria omassa työssäsi
- tai -