Digiajan pedaosaaja

Digiajan pedaosaaja

Avainsanat:

digipedagogiikka
Osaa toteuttaa digiajan pedagogisia ratkaisuja ja hyödyntää digitaalisuutta tarkoituksenmukaisesti opetuksessa.

Tavoitteet

  • Osaa suunnitella pedagogisesti tarkoituksenmukaisen opintokokonaisuuden (moduulin tai sen osan) hyödyntäen opiskelijoita aktivoivia pedagogisia malleja (esim. projektioppiminen, ketterä korkeakoulupedagogiikka, käänteinen oppiminen, PBL, DIANA-malli, ym.).
  • Osaa valita tarkoituksenmukaiset digitaaliset työkalut kokonaisuuden rakentamiseen ja toteuttamiseen.
  • Osaa toteuttaa (työskentely, ohjaus ja arviointi) pedagogisesti toimivan opintokokonaisuuden digitaalisuutta monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.

Osaamisen osoittaminen

  • Suunnittele opintokokonaisuuden oppimisprosessi pedagogista mallia/malleja soveltaen ja perustele mallin valintasi.
  • Valitse pedagogisesti tarkoituksenmukaiset digitaaliset työkalut ja oppimisympäristöt oppimisprosessin eri vaiheisiin sekä perustele niiden valinnat.
  • Toteuta opiskelijoita aktivoiva ja digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntävä opintokokonaisuus (työskentely, ohjaus ja arviointi). Kerää palautetta toteutuksesta osallistujilta sekä kokonaisuuteen osallistuvilta kollegoilta. Laadi yhteenveto palautteesta ja pohdi, mihin jatkotoimenpiteisiin se johtaa.


Lisää linkki opintokokonaisuuden oppimisprosessin suunnitelmaan, pedagogiseen käsikirjoitukseen, jossa näkyy myös valitut digityökalut sekä perustelut valinnoillesi
Liitä linkki dokumenttiin/sivustoon/blogiin/videoon tms. jossa kuvaat opintokokonaisuuden käytännön toteutuksen ja olet liittänyt mukaan todisteita (esim. kuvia) toiminnasta, omasta osaamisesta sekä yhteenvedon palautteista ja jatkotoimenpiteistä.
Liitä tarvittaessa mukaan lisätietoja osaamisesi osoittamiseen vrt. osaamisen tavoitteet & kriteerit
- tai -