Digiajan pedaosaaja

Digiajan pedaosaaja

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on oppimis- ja tutkimusyhteisö tekijöille, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Meitä on noin 10 000 biotalouden, hyvinvoinnin, koulutuksen, liiketoiminnan, muotoilun ja teknologian tulevaisuuden tekijää. Toimimme seitsemällä kampuksella, verkossa ja kansainvälisesti.

Häme University of Applied Sciences (HAMK) is a learning and research community of people driven to make a positive impact on the world. We are a team of approximately 10 000 people shaping the future of bioeconomy, business, design, education, health and technology. Our presence spans across seven campuses, online, and internationally.

Avainsanat:

digipedagogiikka, laadukas, laatukriteerit, moduulitoteutus
Osaa tuottaa ja toteuttaa laadukkaita, pedagogisesti ja digitaalisesti tarkoituksenmukaisia verkkototeutuksia

Kriteerit

Tavoitteet

 • Osaa suunnitella pedagogisesti tarkoituksenmukaisen opintokokonaisuuden (moduulin tai sen osan) hyödyntäen opiskelijoita aktivoivia pedagogisia malleja (esim. projektioppiminen, ketterä korkeakoulupedagogiikka, käänteinen oppiminen, PBL, DIANA-malli, ym.).
 • Osaa valita tarkoituksenmukaiset digitaaliset työkalut kokonaisuuden rakentamiseen ja toteuttamiseen.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa verkkototeutusten laatukriteerien mukaisen toteutuksen.

Osaamisen osoittaminen

 • Suunnittele opintokokonaisuus verkkototeutusten laatukriteerien mukaisesti.
 • Valitse pedagogisesti tarkoituksenmukaiset digitaaliset työkalut ja oppimisympäristöt oppimisprosessin eri vaiheisiin sekä perustele niiden valinnat.
 • Toteuta verkkototeutus laatukriteereitä soveltaen, kerää palaute osallistujilta ja arvioi oma toteutuksesi sekä tarvittavat kehittämistoimenpiteet.

Myöntäjän suosittelut

logo

Badge Finland

info@badgefinland.fi

Tämä organisaatio on jäsen Badge Finland -verkostossa.

Verkoston jäsenenä organisaatio edistää eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Open Badges -digitaalisten osaamismerkkien avulla.

Organisaatio tekee yhteistyötä niin verkoston jäsenten kuin muiden organisaatioiden kanssa levittääkseen tietoisuutta Open Badges -konseptista.

Badge Finland -verkoston verkkosivuilla jaetaan avoimesti tietoa verkoston jäsenistä ja toiminnasta.

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Suosittelemme Hämeen ammattikorkeakoulua (HAMK), sillä:

 • HAMK on luotettu jäsen verkostossamme.

 • Teemme tiivistä yhteistyötä HAMK:n kanssa hankkeessamme.

 • Suunnittelemme ja kehitämme osaamismerkkejä yhteistyössä HAMK:n kanssa.

logo

Kiipulasäätiö

osaamismerkit@kiipula.fi

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa
 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä HAMK kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa HAMK osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Tunnustamme tämän organisaation myöntämät merkit

 • Jaamme merkit tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa

 • Tämän organisaation luomat ja myöntämät merkit vastaavat standardejamme

logo

Suomen eOppimiskeskus ry

info@eoppimiskeskus.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tämän organisaation luomat ja myöntämät merkit vastaavat standardejammeLisää linkki moduulin tai opintokokonaisuuden oppimisprosessin suunnitelmaan (esim. storyboard, pedagoginen käsikirjoitus).
Liitä linkki dokumenttiin/sivustoon/blogiin/videoon tms. jossa kuvaat verkkototeutuksesi suhteessa laatukriteereihin. Liitä mukaan todisteita (esim. kuvia) toiminnasta, omasta osaamisesta sekä palautteista ja jatkotoimenpiteistä.
Liitä tarvittaessa mukaan lisätietoja osaamisesi osoittamiseen vrt. osaamisen tavoitteet & kriteerit
- tai -