Digiajan pedaosaaja

Digiajan pedaosaaja

Avainsanat:

digipedagogiikka, laadukas, laatukriteerit, moduulitoteutus
Osaa tuottaa ja toteuttaa laadukkaita, pedagogisesti ja digitaalisesti tarkoituksenmukaisia verkkototeutuksia

Tavoitteet

  • Osaa suunnitella pedagogisesti tarkoituksenmukaisen opintokokonaisuuden (moduulin tai sen osan) hyödyntäen opiskelijoita aktivoivia pedagogisia malleja (esim. projektioppiminen, ketterä korkeakoulupedagogiikka, käänteinen oppiminen, PBL, DIANA-malli, ym.).
  • Osaa valita tarkoituksenmukaiset digitaaliset työkalut kokonaisuuden rakentamiseen ja toteuttamiseen.
  • Osaa suunnitella ja toteuttaa verkkototeutusten laatukriteerien mukaisen toteutuksen.

Osaamisen osoittaminen

  • Suunnittele opintokokonaisuus verkkototeutusten laatukriteerien mukaisesti.
  • Valitse pedagogisesti tarkoituksenmukaiset digitaaliset työkalut ja oppimisympäristöt oppimisprosessin eri vaiheisiin sekä perustele niiden valinnat.
  • Toteuta verkkototeutus laatukriteereitä soveltaen, kerää palaute osallistujilta ja arvioi oma toteutuksesi sekä tarvittavat kehittämistoimenpiteet.


Lisää linkki moduulin tai opintokokonaisuuden oppimisprosessin suunnitelmaan (esim. storyboard, pedagoginen käsikirjoitus).
Liitä linkki dokumenttiin/sivustoon/blogiin/videoon tms. jossa kuvaat verkkototeutuksesi suhteessa laatukriteereihin. Liitä mukaan todisteita (esim. kuvia) toiminnasta, omasta osaamisesta sekä palautteista ja jatkotoimenpiteistä.
Liitä tarvittaessa mukaan lisätietoja osaamisesi osoittamiseen vrt. osaamisen tavoitteet & kriteerit
- tai -