Office 365 Ryhmätyö

Office 365 Ryhmätyö

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä kehittävät yhteistyössä Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Tags:

365, Office, ohjelmistot
Yammer ryhmät, Teams, Sharepoint työtilat, One drive ryhmätyötilana

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tunnistaa Office365-palvelujen mahdollisuudet ryhmä- tai muussa yhteisöllisessä työskentely- ssä
  • Osaa valita omiin pedagogisiin tarpeisiin sekä omien opiskelijoiden yhteistoiminnalliseen työskentelyyn soveltuvat O365-palvelut.

TEEMAT

  • Yhteisöllinen työskentely O365-palveluissa
  • Yammer-ryhmät
  • Teams
  • Sharepoint työtilat (sivustot)
  • One drive ryhmätyötilana

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Työstä kaikille jaettu One drive dokumentti, jossa kuvaat miten voit soveltaa tai ohjata omia opiskelijoitasi ryhmätyöskentelyssä O365 -palvelujen avula.
  • Kuvaa myös millaisia O365 -palveluja omalla organisaatiollasi on käytössä ryhmätyöskentelyyn.
  • Jaa ”Tarkastelulinkki - sisäänkirjautumista ei vaadita”


Arvioimme merkkihakemukset vain henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet johonkin koulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi TAI https://tinyurl.com/digivalinnaiset
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- or -