M365 opetuskäytön -osaaja

M365 opetuskäytön -osaaja

Avainsanat:

M365, Office, opetuskäyttö, osaaminen, pedagoginen, Teams, tekninen, verkko-opetus
Osaa hyödyntää sekä pedagogisesti että teknisesti Microsoft 365 tarjoamia alipalveluita.

Osaaminen

 • Ymmärtää Microsoft 365:n alipalveluiden (Teams, Forms, OneDrive for Business, OneNote, SharePoint jne.) käyttötarkoitukset ja niiden yhteiskäyttömahdollisuudet.
 • Tunnistaa M365-palvelun alipalvelujen käyttötarkoitukset ja hyödyntää niitä monipuolisesti pedagogisesta ja teknisestä näkökulmasta.
 • Osaa antaa ohjausta käyttäen M365-palvelun eri työkaluja sekä yksilölliseen että yhteisölliseen työskentelyyn.
 • Osaa luoda interaktiivista opetusmateriaalia hyödyntäen M365-palvelun alipalveluja.
 • Osaa Microsoft 365:n eri alipalveluiden oikean käytön viestinnässä ja opiskelijoiden ohjauksessa.
 • Osaa käyttää yhteisöllisesti M365-alipalveluita opetuksen ja muun työn suunnitteluun.
 • Osaa liittää materiaalit osaksi Moodlen työtilaa.

Osaamisen osoittaminen

Lisää osaamismerkkihakemukseen linkki OneDrive-dokumenttiin, jossa kuvailet lyhyesti miten pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti hyödynnät opetustyössäsi M365:n alipalveluja ja johon liität linkin luomaasi opetusmateriaaliin:

 • Kuvaile, miten ohjasit opiskelijoita verkossa M365-alipalvelujen avulla. Perustele valintasi.
 • Kuvaile, miten aktivoit ja ohjaat opiskelijat projektimaiseen työskentelyyn esim. Planner.
 • Kuvaile, miten tuot kokonaisuuden opiskelijoille tarjolle (esim. Moodle).
 • Kuvaile, miten työskentelet yhteisöllisesti esim. opetuksen suunnittelun tiimoilta kollegoiden kanssa.
 • Liitä lisäksi samaan dokumenttiin linkki luomasi interaktiiviseen opetusmateriaaliin.


- tai -