Kårekonom

Kårekonom

Tags:

administration, Ekonomi, föreningens, ledning, och, organisation
Kårekonomens uppdrag är nyanserat och förutsätter kompetens i förvaltning, ekonomistyrning, ekonomirapportering, medelanskaffning och intern kontroll.

Criteria

Mottagaren:

  • Har systematiskt förvaltat och utvecklat scoutkårens ekonomi

Kårekonomen har skött den löpande penningtrafiken och följt upp kårens ekonomi och t.ex. uppbärandet av kårens medlemsavgifter. Under uppdraget har hen säkerställt och vid behov skapat tydliga system för kostnadsersättning och betalningsmetoder. Om kåren har en kontantkassa har hen systematiskt redovisat den och följt upp faktureringen av t.ex. evenemang samt fakturornas inbetalningar. Hen har följt kontoplanen, sammanställt verifikaten och förberett inför bokföringen och bokslutet.

  • Har sammanställt årsbudgeten och budgeter för evenemang samt projekt

Kårekonomen har tillsammans med styrelsen planerat och gjort upp en budget samt redogjort för denna åt scoutkåren. Tillsammans med projektgrupper har hen sammanställt budgeter till olika projekt och evenemang.

  • Har stött styrelsen och projektgrupper samt rapporterat om läget

Under verksamhetsåret har kårekonomen stött styrelsen och övriga projektgrupper i ekonomiska frågor, ekonomiuppföljning och ekonomiförvaltningen. Kårekonomen har regelbundet rapporterat till styrelsen och projektgrupper om det ekonomiska läget och kommit med sin rekommendation gällande införskaffningar.

  • Har erfarenhet av medelanskaffning

Tillsammans med styrelsen har kårekonomen skrivit ansökningar för finansiering av olika projekt samt sammanställt de dokument som behövs för ansökan. Kårekonomen har vid behov uppgjort en finansieringsplan och undersökt möjligheter till understöd. Kårekonomen har följt upp de insända ansökningar och rekvirerat dem vid behov varefter hen redovisat understödets användning inom utsatt tid och på rätt sätt.

  • Har tillsammans med styrelsens utvecklat och följt ett system för intern kontroll

Kårekonomen har informerat om systemet för intern kontroll och kontinuerligt följt upp att systemet används. Hen har inventerat scoutkårens egendomen tillsammans med inventeringsmännen och har bedömt vilka de specifika riskerna är för ekonomiförvaltningen i den egna scoutkåren.

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hej,

Vad roligt att du tänker ansöka om en Open Badge!

Kryssa i de påståenden som stämmer med ditt agerande som kårekonom, om du vill kan du kommentera dina val före du fritt berättar hur du utvecklats i ditt uppdrag under tidsperioden.

Det är bra att komma ihåg att informationen och eventuella bilagor i ansökan är offentliga om du inte ändrar på offentlighetsinställningarna senare på Open Badge Passport sidan. Fråga därför alltid om lov ifall din ansökan innehåller information om någon annan och undvik att skriva andras personuppgifer.


- or -