Kårchef

Kårchef

Tags:

administration, extern, föreningens, intern, kommunikation, kvalitetssäkring, Ledarskap, ledning, och, organisation, projekthantering, representation, samarbetsförmåga, samverkan
Kårchefens uppdrag är mångfacetterat och förutsätter kompetens i ledarskap, föreningens organisation och ledning, kommunikation, samarbete och samverkan samt kvalitetssäkring. För att kunna ansöka om märket ska kårchefen ha innehaft uppdraget två år. Till ansökan bifogas också en rekommendation från kårcoachen.

Criteria

Mottagaren:

  • Har utvecklat och visat på ett gott ledarskap

Ett gott ledarskap i scoutingen innebär bland annat att man stöder styrelsemedlemmar och scoutledare, delegerar och följer upp samt leder projekt. En god ledare inspirerar till utveckling och värnar om stämningen och välmåendet i scoutkåren samt hanterar eventuella konflikter.

  • Är kunnig i förenings- och mötesteknik samt administration

Kårchefen planerar och följer upp scoutkårens verksamhet med medlemmarna och styrelsen och rapporterar om den på anvisat sätt. Styrelsens möten leds, planeras och följs upp av kårchefen som också känner till och använder scoutkårens stadgar och övriga instruktioner.

  • Har i sitt uppdrag använt intern och extern kommunikation samt utvecklat den och sig själv som kommunikatör.

Kårchefen kommunicerar tydligt och tillräckligt med ledarna, medlemmarna, föräldrarna och andra externa intressenter. Scoutkårens plan för kommunikation och marknadsföring används och uppdateras och verkställs under kårchefens ledning.

  • Har säkerställt en kvalitativ verksamhet som följer med samhällsutvecklingen

Scouting är en trygg och säker verksamhet och kårchefen säkerställer detta. Verksamheten i scoutkåren följer scoutprogrammet och -metoden och kårchefen leder scoutkårens anpassning till nya fenomen samt välkomnar nya arbetsmetoder.

  • Har representerat scoutkåren och scoutingen samt i sitt uppdrag samarbetat och samverkat med andra scoutkårer och externa aktörer.

Kårchefen representerar den egna scoutkåren och scoutingen med det egna agerandet. Kontakten till aktiva samarbetspartners, tidigare ledare och en eventuell understödsförening är en viktig del av kårchefens uppdrag. Därtill upprätthåller och utvecklar kårchefen samarbeten med andra scoutkårer, föreningar, organisationer och kommunen scoutkåren är aktiv i.

  • Har varit kårchef i minst två år.

kirjoita kuvaus tähän

Issuer endorsements

logo

Opintokeskus Sivis / Sivis Study Centre

toimisto@opintokeskussivis.fi

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Teemme yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa digitaalisten osaamismerkkien kehittämisen ja luomisen parissa. Opintokeskus Sivis tunnustaa Suomen Partiolaisten osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvän asiantuntemuksen ja luottaa sen kehittämien osaamismerkkien laatuun.


Hej,

Vad roligt att du tänker ansöka om en Open Badge!

Kryssa i de påståenden som stämmer med ditt agerande som kårchef, om du vill kan du kommentera dina val före du fritt berättar hur du utvecklats i ditt uppdrag under tidsperioden.

Det är bra att komma ihåg att informationen och eventuella bilagor i ansökan är offentliga om du inte ändrar på offentlighetsinställningarna senare på Open Badge Passport sidan. Fråga därför alltid om lov ifall din ansökan innehåller information om någon annan och undvik att skriva andras personuppgifer.


Ett gott ledarskap i scoutingen innebär bland annat att man stöder styrelsemedlemmar och scoutledare, delegerar och följer upp samt leder projekt. En god ledare inspirerar till utveckling och värnar om stämningen och välmåendet i scoutkåren samt hanterar eventuella konflikter.
Kårchefen planerar och följer upp scoutkårens verksamhet med medlemmarna och styrelsen och rapporterar om den på anvisat sätt. Styrelsens möten leds, planeras och följs upp av kårchefen som också känner till och använder scoutkårens stadgar och övriga instruktioner.
Kårchefen kommunicerar tydligt och tillräckligt med ledarna, medlemmarna, föräldrarna och andra externa intressenter. Scoutkårens plan för kommunikation och marknadsföring används och uppdateras och verkställs under kårchefens ledning.
Scouting är en trygg och säker verksamhet och kårchefen säkerställer detta. Verksamheten i scoutkåren följer scoutprogrammet och -metoden och kårchefen leder scoutkårens anpassning till nya fenomen samt välkomnar nya arbetsmetoder.
Kårchefen representerar den egna scoutkåren och scoutingen med det egna agerandet. Kontakten till aktiva samarbetspartners, tidigare ledare och en eventuell understödsförening är en viktig del av kårchefens uppdrag. Därtill upprätthåller och utvecklar kårchefen samarbeten med andra scoutkårer, föreningar, organisationer och kommunen scoutkåren är aktiv i.

Tack för din ansökan!

- or -