Webinaari-osaaja


Webinaari-osaaja

Avainsanat:

verkko-opetus, verkkotapaaminen, webinaari
Osaa toimia webinaarin vetäjänä ja aktivoida osallistujia hyödyntäen pedagogisia menetelmiä sekä järjestelmän erilaisia työkaluja ja ryhmätyöskentelyä.

Osaaminen

  • Osaa perustaa verkkoistunnon ja opastaa sen käytössä osallistujia (esim. Zoom, Teams)
  • Osaa toimia webinaarin vetäjänä ja aktivoida osallistujia hyödyntäen pedagogisia menetelmiä sekä järjestelmän erilaisia työkaluja ja ryhmätyöskentelyä
  • Osaa tallentaa istunnon ja tuoda sen opiskelijoiden saataville

Osaamisen osoittaminen

  • Suunnittele ja toteuta aktiivisten verkkoistuntojen käyttö omassa opetuksessasi
  • Tallenna istunto/istunnot ja kerää niistä palautetta (esim. istunnon lopuksi)
  • Kuvaa verkkoistuntojen tarkoitus osana opetuksen kokonaisuutta sekä istunnon aikana käyttämiäsi aktivoivia menetelmiä verkkosivulla/blogissa esim. kuvakaappauksien avulla
  • Liitä merkkihakemukseen linkki sivustolle/Moodleen, missä istunto on opiskelijoiden saatavilla


Kuvaa verkkoistuntojen tarkoitus osana opetuksen kokonaisuutta sekä istunnon aikana käyttämiäsi aktivoivia menetelmiä ja onnistumisia/palautetta verkkosivulla/dokumentissa/blogissa. Todenna osaamista esim. kuvin/videoin.
Liitä linkki verkkosivustolle/Moodleen, missä tapaaminen on opiskelijoiden saatavilla
Liitä tarvittaessa mukaan lisätietoja osaamisesi todentamiseen vrt. osaamisen tavoitteet & osoittaminen
- tai -