Dokumenttien yhteisöllinen työstäminen

Dokumenttien yhteisöllinen työstäminen

Avainsanat:

Business, dokumentti, for, OneDrive, tiedosto, yhteiskirjoittaminen
Osaa luoda tiedostoja O365-pilvipalveluun sekä muokata ja jakaa niitä tarkoituksenmukaisesti.

Osaaminen: ​Osaa luoda kansioita sekä dokumentteja ja ladata omalle OneDrivelleen olemassa olevan dokumentin. ​Osaa jakaa dokumentin tai kansion tarkastelu- tai muokkausoikeuksilla. Osaa jakaa tiedoston ja kansion sekä hamkilaiselle että HAMKin ulkopuoliselle henkilölle. ​Osaa muokata tiedostoa samanaikaisesti toisen henkilön kanssa, tietää tallennnuskäytännöt ja osaa poistua dokumentista. Osaa muokata toisen jakamaa tiedostoa kutsun saatuaan. ​Osaa seurata tiedostoja. Osaa hyödyntää OneDriven keskusteluominaisuutta dokumentin yhtäaikaisessa työstössä.

Osaamisen näyttö: Liitä osaamismerkkihakemukseen kuvakaappaus, että olet jakanut tiedoston toiselle henkilölle, muokannut sitä samanaikaisesti toisen käyttäjän kanssa online-tilassa sekä olette hyödyntäneet dokumentin keskusteluominaisuutta.


Liitä hakemukseen kuvakaappaus, että olet jakanut tiedoston toiselle henkilölle sekä muokannut sitä yhtäaikaa online-tilassa.


Liitä hakemukseen kuvakaappaus, josta käy ilmi, että olet (varmista oman nimen näkyvyys kuvakaappauksessa) jakanut tiedoston toiselle henkilölle sekä muokannut sitä yhtäaikaa online-tilassa, sekä olette hyödyntäneet ohjelman keskustelumahdollisuutta.
- tai -