Yhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtaja

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Hallitustyöskentely ja kokousosaaminen

Osaa johtaa ja valvoa yhdistyksen hallituksen työskentelyä tuntemalla lainsäädännön ja yhdistyksen säännöt, vastaamalla kokousten virallisesta puolesta ja huolehtimalla hallituksen työskentelyn sujuvuudesta.

Toiminnan seurantaosaaminen

Osaa toteuttaa ja seurata yhdistyksen toiminnan kokonaisuutta ja sen tilannetta sekä toteutumista (esim. projektit).

Kehittämisosaaminen

Osaa suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja ymmärtää arvioinnin merkityksen toiminnan kehittämisessä.

Ennakointiosaaminen

Osaa valmistautua ja ennakoida sekä tuoda kehitettäviä asioita hallituksen kokousten esityslistoille.

Vastuunjako-osaaminen

Osaa delegoida ja antaa vastuuta muille hallituksen jäsenille. Osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta toiminnasta.

Edustamisosaaminen

Osaa edustaa yhteisöään sidosryhmille ja viestiä yhdistyksen toiminnasta sen ulkopuolelle.

Vuorovaikutusosaaminen

Osaa johtaa ja tarvittaessa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja vuorovaikutusta. Osaa tuottaa ymmärrystä ja ylläpitää arvostusta.


Osaamismerkkihakemus

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana.

Hallitustyöskentely ja kokousosaaminen Osaa johtaa ja valvoa yhdistyksen hallituksen työskentelyä tuntemalla lainsäädännön ja yhdistyksen säännöt, vastaamalla kokousten virallisesta puolesta ja huolehtimalla hallituksen työskentelyn sujuvuudesta.

Toiminnan seurantaosaaminen Osaa toteuttaa ja seurata yhdistyksen toiminnan kokonaisuutta ja sen tilannetta sekä toteutumista (esim. projektit).

Kehittämisosaaminen Osaa suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja ymmärtää arvioinnin merkityksen toiminnan kehittämisessä.

Ennakointiosaaminen Osaa valmistautua ja ennakoida sekä tuoda kehitettäviä asioita hallituksen kokousten esityslistoille.

Vastuunjako-osaaminen Osaa delegoida ja antaa vastuuta muille hallituksen jäsenille. Osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta toiminnasta.

Edustamisosaaminen Osaa edustaa yhteisöään sidosryhmille ja viestiä yhdistyksen toiminnasta sen ulkopuolelle.

Vuorovaikutusosaaminen Osaa johtaa ja tarvittaessa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja vuorovaikutusta. Osaa tuottaa ymmärrystä ja ylläpitää arvostusta.

Vastaa alla oleviin kysymyksiin toiminnastasi puheenjohtajana:(osoite, puhelinnumero ja sähköposti)

Liitteitä:

- tai -